Västra Götaland sätter stopp för hyrsjuksköterskor

Västra Götaland sätter stopp för hyrsjuksköterskor
Kostnaderna för bemanningsbolag som hyr ut sjuksköterskor har skenat i Västra götalandsregionen som nu drar i handbromsen.

Cheferna för sjukhusen och närsjukvården har tagit ett principbeslut som innebär att bemanningsbolag bara får användas i nödfall.

Under de senaste åren har kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökat stadigt i Västra götalandsregionen. Under 2014 landade notan på över 71 miljoner kronor, vilket skulle räcka till 137 årsarbetande sjuksköterskor utifrån rådande medellön.

Jämfört med året innan är det mer än en fördubbling då kostnaden 2013 var 33,5 miljoner.

Och på samma spår tycks det fortsätta även i år. Men nu har koncernledningen för hälso- och sjukvården beslutat att dra i handbromsen. Från och med den 1 oktober i år är det stopp för hyrsjuksköterskor vid sjukhusen och närsjukvården i regionen. Målet är att på sikt bli helt oberoende av bemanningsföretag.

– Det här är en fråga som varit uppe på många håll i landet. Landstingen har tillsammans med SKL som mål att halvera kostnaderna för inhyrd personal till 2016. Kostnaderna för bemanningssjuksköterskor har ökat stort i Sverige. Att få till mer fast anställda är viktigt för kontinuiteten och kvaliteten i sjukvården, säger Lena Kullander, tillförordnad personaldirektör i Västra Götalandsregionen.

Nödvändiga undantag tillåts

Det handlar dock om ett principiellt beslut. Avsteg får göras för att värna patientsäkerheten och arbetsmiljön, efter godkännande av förvaltningschef, eller enligt den ordning som respektive förvaltningschef bestämt. Varje månad ska en ”uppföljning av följsamhet till beslutet” göras.

I underlaget till beslutet finns en beskrivning av situationen i andra delar av landet, bland annat Östergötland, Norrbotten, Kalmar och Region Skåne:

”Dessa är alla beroende av bemanningsföretag för att klara bemanningen. Störst ökning står sjuksköterskor för. Man önskar ett nationellt beslut och större samverkan för att långsiktigt göra sig oberoende av bemanningsföretag.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida