bristande ledarskap

”Vi tar detta på yttersta allvar”

Avdelningschefen säger sig ta anklagelserna om att en av hans enhetschefer mobbar sjuksköterskor på ett vårdboende på största allvar. Men han tar inte ställning i sakfrågan.

26 april 2016

I en tidigare artikel berättar Vårdfokus hur en chef på ett kommunalt vård- och omsorgsboende i Stockholm anklagas för att särbehandla, kränka och mobba sjuksköterskorna på enheten.

Vi bad ledningen för verksamheten bemöta några av de anklagelser som radas upp i Vårdförbundets arbetsmiljöanmälan, en så kallad 6:6 a.

Avdelningschefen om uppgiften att enhetschefen mobbar sjuksköterskorna:

– Jag tar alltid det på yttersta allvar. Ett företag som är upphandlat av Stockholms stad har gjort en utredning under vintern och kommit med rekommendationer för hur vi ska få en bra arbetsmiljö för alla. Efter Vårdförbundets 6:6 a har vi enats om en handlingsplan.

 Är ni överens med Vårdförbundet om att enhetschefen har kränkt, särbehandlat och mobbat sjuksköterskor?

– Den här utredningen visar att det finns olika anledningar till att det har gått så långt. Sen finns det olika versioner om vad som har hänt.

Hur ska ni göra med chefen?

– Vi har just godkänt den här handlingsplanen, som Vårdförbundet tycker är bra. Vi kommer att titta på om det har förekommit kränkande särbehandling, och där ska vi ta in en annan oberoende part.

Enligt Vårdförbundet har ni i ledningen inte agerat trots att ni länge haft vetskap om situationen.

– Vi har agerat som arbetsgivare och har tagit vårt ansvar genom att ta in företaget som gjorde den här kartläggningen och analysen.

Vad kommer att hända med chefen?

– Det kan jag inte svara på. Vi tittar ju på de här åtgärderna tillsammans, så att det blir bra för allihop.

Enligt Vårdförbundet har tre biträdande enhetschefer med sjuksköterskekompetens och även andra sjuksköterskor slutat för att de inte klarat av att arbeta tillsammans med enhetschefen. De vakanser som har uppstått har inte tillsatts.

– Vi har inga vakanser. Det var två som ville sluta för att de ville till ett annat boende. Dem har vi ersatt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida