anestesi och intensivvård

”Viktigt att berätta om vår forskning”

Praktisk omvårdnadsforskning står i centrum vid den nationella vårkongressen för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor som pågår i Kalmar.

Drygt 175 specialistsjuksköterskor samlas i dagarna för att ta del av föreläsningar och delta i seminarier om aktuella teman. Eftersom Kalmar står som värd ligger mycket fokus på familjecentrerad omvårdnad.

–  Linneuniversitetet är ledande inom området och vi har bjudit in forskare både från universitetet, nationellt kompetenscentrum för anhöriga och från landstinget för att tala om sina arbeten. Tidigare har man pratat mycket om patienten, men nu lyfter vi även in familjerna. Till exempel har vi diskuterat hur man kan hjälpa barn till föräldrar som ligger på en intensivvårdsavdelning, säger Ingrid Wåhlin som är intensivvårdssjuksköterska och forskningshandledare för landstinget i Kalmar och en av arrangörerna.

Ökad samverkan

Hon är angelägen om att knyta ihop universiteten med den kliniska verksamheten och ser kongressen som ett viktigt forum för forskarna att nå ut med sina resultat.

– Omvårdnadsforskning lyfts inte så mycket inom vårt område, det är lätt att det blir fokus på det medicinska och att man tar in läkare som föreläsare. Vad kan man göra i vardagen? Det är också viktigt.

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, AnIva, anordnar årligen två kongresser för sina medlemmar. En på hösten, som alltid hålls i Stockholm, och en på våren som organiseras av en lokalförening.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida