ÄLDREVÅRD

Vill hitta äldre med psykisk ohälsa

Vill hitta äldre med psykisk ohälsa
Promenader och samtal är enkla sätt att hjälpa äldre som mår psykiskt dåligt. Foto: Mostphotos

Vården kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa äldre personer som lider av depression och ångest menar sjuksköterskan och forskaren Åke Grundberg i sin avhandling som presenteras denna vecka.

– Depression, social isolering och upplevd ensamhet är inte en del av det normala åldrandet, utan hänger ofta ihop med multisjuklighet. Fysiska symtom som till exempel trötthet kan göra att en person väljer att inte gå ut, vilket leder till ökad ensamhet, säger Åke Grundberg.

Finns hjälp att få

I sin doktorsavhandling har han intervjuat multisjuka äldre personer, distriktssköterskor och hemtjänstpersonal om hur psykisk hälsa kan främjas utifrån deras perspektiv. Resultatet visar att sociala och fysiska aktiviteter samt socialt stöd kan vara effektivt utifrån de tre olika perspektiven. Det kan handla om allt från promenader till samtalskontakter i hemmet.

Första steget mot ökat välbefinnande är att upptäcka dem som inte mår bra. Få säger det rakt ut, menar Åke Grundberg. Han har själv träffat många äldre som mått psykiskt dåligt när han har arbetat som psykiatri-och distriktsköterska inom avancerad hemsjukvård.

– En del är inte medvetna om det själva, det kommer upp när jag till exempel frågar om sömnen eller matlusten. Eller om de har tankar på att de inte vill leva längre. Man bör inte krångla till det med svåra frågor om deras psykiska hälsa, men ändå gå på djupet genom att betrakta hälsan utifrån en helhetssyn på individen, säger han.

Riskfaktorer

Åke Grundberg skulle önska att det ringer en varningsklocka hos alla distriktssköterskor när de möter personer som är äldre, multisjuka, ensamboende och kvinnor. Det är alla riskfaktorer för depression och ångest hos äldre personer.  För ytterligare hjälp kan distriktsköterskan även använda validerade bedömningsverktyg som finns översatta till svenska.

– Det handlar om att öppna dörrar och kunna visa vägen till rätt stöd inom antingen primärvård, socialtjänst eller psykiatri.

Även samverkan mellan distriktssköterskor och hemtjänstpersonal är viktig. I studien framkom att det kan finnas svårigheter i samarbete och informationsöverföring. Det skulle kunna förbättras genom ökad teamsamverkan till exempel när distriktssköterskor delegerar administrering av läkemedel till hemtjänstpersonal.

Den 11 december disputerar Åke Grundberg med avhandlingen Mental health promotion among community-dwelling seniors with multimorbidity – perspectives of seniors, district nurses and home care assistants vid Karolinska institutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida