Arbetstid

Vill hitta nyckeln till ett hälsosamt arbetsschema

Vill hitta nyckeln till ett hälsosamt arbetsschema
Det behövs mer kunskap om hur dygnsvila och skriftarbete påverkar personalen. Arkivbild: Getty Images

Hur påverkas din hälsa och prestation av att vilan mellan arbetspassen är kort? Är det skadligt att arbeta skift? Hur läggs ett sunt schema? Det är några av de frågor som två nya svenska studier ska söka svar på.

14 februari 2018

Att det kan vara svårt att somna efter ett intensivt kvällspass är nog något som många i vården känner igen. Huvudet uppe i varv och kroppen snurrar runt bland lakanen. Inte blir det lättare av att klockan är inställd på väckning 05.30 för att hinna till jobbet och lösa av nattpersonalen. På ett dygn blir det lätt många timmar på jobbet och få för återhämtning.

Kort vila vanligt

Trots att det är vanligt med korta vilotider mellan arbetspassen i vården saknas fortfarande kunskap om hur det påverkar hälsa och prestation. Det menar forskaren Anna Dahlgren vid Karolinska institutet på sajten Sunt arbetsliv.

Hon har i tidigare forskning visat att korta vilotider hänger i hop med ökad trötthet och bristande återhämtning. Nu drar hon och hennes kolleger i gång en större studie med fokus på dygnsvila, prestation och hälsa.  

– Vi ska också titta på något som många säger: att man behöver ha korta vilotider mellan arbetspassen för att få kontinuitet i arbetet. Vi ska försöka visa hur arbetsprocesserna på verkas av korta vilotider, säger Anna Dahlgren till Sunt arbetsliv.

Praktisk kunskap

Förutom dygnsvilans samband med prestation och hälsa kommer forskarna att undersöka hur arbetsflöden påverkas. Syftet är att få fram kunskap till bland annat chefer och skyddsombud om vad som är hälsosam schemaläggning baserad på vetenskapliga undersökningar.

Forskningsprojektet består av tre delar och inleds med en undersökning av hur 167 nyutexaminerade sjuksköterskor ser på arbetstider och trötthet de första tre månaderna i yrket. De kommer också att följa 35 sjuksköterskor som får pröva scheman med både korta och långa tider mellan passen. Avslutningsvis jämförs fyra avdelningar som minskat antalet korta vilotider med två avdelningar som inte gjort det. Arbetet ska vara klar 2020.

Vad är sunt skiftarbete?

Ett annat projekt som också väntas bidra med viktig kunskap kring hälsosam schemaläggning är en studie om skiftarbete som ligger i startgroparna. Tidigare forskning har pekat på risken ökar för bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos personer som arbetar kväll och natt. Men resultaten spretar och det har varit svårt att slå fast sambanden.

Under tre år ska nu en forskargrupp vid Karolinska institutet i Solna undersöka om skift- och nattarbete verkligen ökar risken för hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtflimmer, stroke och diabetes. Parallellt undersöker en annan grupp om det finns kopplingar mellan sådana arbetstider och cancer och graviditetskomplikationer.

Samkör register

I studien ingår 60 000 vårdanställda i Stockholms läns landsting. Schemauppgifter från det digitala lönesystemet Heroma kommer att matchas med data om sjuklighet från olika sjukvårdsregister.

Forskarna hoppas kunna dra slutsatser om vad man bör undvika, om det är någon typ av skiftschema som är sämre eller om det till exempel inte är bra att jobba många nätter i rad. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida