sjuksköterskebristen

Vill locka nyexaminerade sjuksköterskor till akuten

Vill locka nyexaminerade sjuksköterskor till akuten
Mälarsjukhuset i Eskilstuna har haft stor personalomsättning och svårt att rekrytera sjuksköterskor till akuten.

Med ett traineeprogram försöker Mälarsjukhuset i Eskilstuna att rekrytera nya sjuksköterskor och höja kompetensen.

21 januari 2016

Nyexaminerade sjuksköterskor erbjuds fast anställning på akutmottagningen, akutvårdsavdelningen eller hjärtintensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Under traineeperioden får de rotera mellan avdelningarna för att lära sig olika delar av akut- och intensivvård. Dessutom ingår utbildning och en egen mentor.

– Det är ett unikt tillfälle för sjuksköterskor som inte riktigt landat i sin nya roll och vill ha möjlighet att utveckla sig inom flera specialområden med akutsjukvården som gemensam spetsfunktion, säger personaldirektören Solveig Lampe i ett pressmeddelande.

Kritik från Ivo

Mälarsjukhuset har tidigare fått kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för att sjuksköterskorna på akuten inte har tillräcklig kompetens.

Vid en inspektion av sjukhusen i Sörmland fann Ivo att det är stor omsättning på sjuksköterskor och att alltför många är nya och oerfarna. Svårigheter att rekrytera har gjort att bemanningen är för låg och Ivo har ställt krav på att landstinget ska ta ansvar för att tillräckligt många sjuksköterskor anställs.

Personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) anser att traineeprogrammet är en bra satsning för att få in fler sjuksköterskor i akutsjukvården.

– Att satsa på att rekrytera och behålla personal är en av våra viktigaste prioriteringar, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida