Resistenta bakterier

VRE-utbrottet började på Karolinska i Stockholm

VRE-utbrottet började på Karolinska i Stockholm
Det VRE-utbrott som pågår på tre sjukhus i landet startade på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Arkivbild: Mostphotos

Sedan slutet av december har ett hundratal patienter på sjukhusen i Nyköping, Umeå och på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm smittats av samma stam av den multiresistenta bakterien VRE. Den första patienten vårdades på Karolinska.

– Vid den epidemiologiska typningen har vi sett att det är samma VRE-stam på de tre sjukhusen. Därför vet vi att smittspridningen mellan landstingen skett genom att patienter flyttats mellan sjukhusen. I Sörmland har de bekräftat att deras första patient med VRE var en person som de hade tagit emot från Karolinska i Huddinge, säger Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten, till Vårdfokus.

Olov Aspevall är överläkare på Folkhälsomyndigheten som övervakar bland annat spridningen av VRE i landet. Foto: Lena Katarina Johansson

Vårdfokus har tidigare berättat om de pågående utbrotten av vancomycinresistenta enterokocker, VRE, på sjukhuset i Nyköping och på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. I dag berättar Dagens Nyheter att utbrottet egentligen startade i mellandagarna med en patient som vårdades på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Cirka hundra totalt

Sedan dess har man via smittspårning upptäckt att VRE-bakterier av samma stam spridits till ytterligare ett 40 tal patienter på Karolinska. I Nyköping har drygt 35 patienter drabbats och i Umeå ett 20-tal. Tillsammans rör det sig alltså om ett hundratal patienter.

– Även om patienter är bärare av VRE måste man ibland flytta dem mellan olika sjukhus. Det viktiga är att de som skickar patienten talar om att den är smittad och att de som tar emot är särskilt försiktiga. Följer man bara de vanliga hygienrutinerna är risken liten att personalen smittas, säger Olov Aspevall.

Så här ser en koloni av VRE-bakterier ut i kraftig uppförstoring. Foto: CDC

Han berättar att VRE-bakterierna främst sprider sig till patienter som redan är svårt sjuka och kanske får mycket antibiotikabehandling. Hos friska människor orsakar VRE sällan några infektioner. Även bland de patienter som är sjuka och blir smittade är det bara en liten andel som får VRE-infektioner. Störst är risken för dem som är så sjuka att de behöver intensivvård.

VRE-utbrott blivit vanligare

Det första större utbrottet av VRE i Sverige skedde 2007/2008. Det började i Stockholm och spred sig sedan vidare till andra landsting. Totalt rapporterades 617 fall i landet.

Därefter har det blivit allt vanligare med såväl mindre som större utbrott på svenska sjukhus. Ett av de större skedde för fyra år sedan då 402 patienter smittades totalt i hela landet.

Överbeläggningar påverkar

Varför utbrotten blivit vanligare finns det inget enkelt svar på. Men enligt Olov Aspevall kan det i vissa fall bero på att hygienen på sjukhuset blivit sämre. Smittspridningen påverkas även av tillgången på enkelrum och på hur mycket överbeläggningar och förflyttningar man har på och mellan vårdavdelningarna.

– Men det kan också vara så att de hygienrutiner vi har inte är tillräckligt höga för att hålla VRE borta från avdelningarna, och då måste man höja dem ytterligare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida