smittspridning

Utbrott av multiresistenta bakterier på sjukhus

Utbrott av multiresistenta bakterier på sjukhus
För att få bukt med VRE-utbrott på sjukhus krävs mycket noggrann städning och hygien. Arkivbild: Colourbox

Sammanlagt har sju patienter vid Norrlands universitetssjukhus smittats av VRE. I dag rapporterar även sjukhuset i Nyköping att de hittat fyra patienter med VRE.

23 februari 2018

Det var vid en rutinkontroll som multiresistenta bakterier av typen VRE hittades hos en patient vid Norrlands universitetssjukhus. Efter smittspårning har sammanlagt sju patienter identifierades som bärare av VRE, skriver Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande.

Avdelningen där de smittade patienterna vårdades, den medicinska specialistvårdsavdelningen, stängde intaget av nya patienter för att inte fler skulle smittas.

– Det är ett visst arbete med att kartlägga de aktuella patienternas väg genom vården och att göra nödvändig uppföljning, men vår bedömning är att vi har fått kontroll på spridningen nu, säger hygienöverläkare Anders Johansson vid Vårdhygien Västerbotten.

Kan orsaka stora utbrott

VRE är tarmbakterier som är resistenta mot flera olika antibiotika, samt även vancomycin, ett av vårdens viktigaste antibiotika som används inom intensivvård. Eftersom enterokockerna är resistenta är det inte ovanligt att de sprids i sjukhusmiljö och flera större utbrott har förekommit på sjukhus tidigare.

Omkring 200 personer smittas av VRE i Sverige varje år, men vid större utbrott kan det bli betydligt fler. I slutet av förra året anmälde till exempel Karolinska att ett 50-tal patienter på flera olika avdelningar smittats i ett stort utbrott.

Läs också: 50 patienter smittade med multiresistenta bakterier

Skjuter upp operationer

I dag meddelar också landstinget i Sörmland att man upptäckt ett VRE-utbrott på sjukhuset i Nyköping. Smittspårning pågår och hittills har fyra fall upptäckts.

– Det här påverkar hela verksamheten på Nyköpings lasarett. Den närmaste tiden kommer vi att prioritera akut sjuka patienter som behöver slutenvårdens resurser medan till exempel planerade operationer kommer skjutas fram. Det är viktigt att inte skapa överbeläggning då det innebär ökad risk för smittspridning. Vi kommer att hantera situationen med dagliga avstämningsmöten, säger Maria Söderkvist, divisionschef Medicinsk Service.

Att få stopp på VRE som börjat spridas på sjukhus har visat sig vara en svår uppgift.

Läs också: Efter nära 300 fall av resistenta bakterier andas personalen ut

– En viktig erfarenhet från tidigare utbrott av VRE i sjukvården är att bakterierna kan vara mycket svåra att få bort om rengöring och desinfektion inte utförs tillräckligt noggrant och dessutom med ökad frekvens, säger vårdhygienläkare Mikael Stenhem.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida