Vårdutbildning

Blivande sjuksköterskor ska få lära sig normkritik

Blivande sjuksköterskor ska få lära sig normkritik
Elisabeth Dahlborg Lyckhage är professor i vårdvetenskap och ansvarig för satsningen på normkritiskt tänkande.

Högskolan Väst vill göra studenterna vid sjuksköterskeprogrammet mer normkritiska. Ökad medvetenhet om normers påverkan hoppas man ska leda till bättre bemötande och en mer jämlik vård.

Högskolan Väst värnar det normkritiska tänkandet. Med bistånd från Vinnova ska de bygga ett prekliniskt lärandecentrum där sjuksköterskestudenter bland annat ska göras medvetna om hur normer styr dem.

– Projektet är unikt, ett normkritiskt perspektiv har inte använts på ett systematiskt sätt inom någon vårdutbildning i landet, säger Elisabeth Dahlborg Lyckhage, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst och ansvarig för den nya satsningen.

Hon tror inte att ojämlikheter i vården beror på medvetna beteenden hos vårdpersonalen. Därför anser hon att kunskap om hur värderingar och normer påverkar mötet med patienten behövs.

– Det ska kännas att det skaver. Det är så man blir medveten och tänker till: ”oj, jag har gjort fel så många gånger”. Man behöver känna sig lite obekväm för att upptäcka sina egna förutfattade meningar.

Har utbildat lärarna

Sedan 2015 har högskolan, i samarbete med Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för jämlik vård, haft en kurs i normmedvetet vårdande för lärarna på sjuksköterskeprogrammet.

– Jag arbetade en tid på Kunskapscentrum för jämlik vård och ett uppdrag var att prata om normkritik på utbildningarna. Till sist sa vi att det är bättre att lärarna själva utbildas. Tack vare en engagerad prefekt fick Högskolan Väst grönt ljus och vad jag vet finns inte någon sådan utbildning för lärare på någon annan högskola.

I lärarnas utbildning ingick att föra in det normkritiska tänkandet i sin undervisning på sjuksköterskeprogrammet och nu är det ett mål i varje kurs, berättar Elisabeth Dahlborg Lyckhage.

Ett lärcenter för träning

En viktig del i det nya projektet är byggandet av lärcentret, som beräknas vara färdigt under nästa år. Där ska studenterna både kunna träna sina färdigheter och kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i normkritik genom olika övningar.

En designer har fått uppdraget att ge lärcentret en normkritisk utformning. Det kommer till exempel innebära speglar och bord på olika höjd, så att de blir tillgängliga även för den rullstolsburna. En fotograf ska producera normkritiska bilder som ska inspirera till diskussioner om normer kring patienter och vårdande.

Hoppas på en mer jämlik vård

Genom att öka medvetenhet hos vårdpersonal hoppas Elisabeth Dahlborg Lyckhage kunna bidra till en mer jämlik vård – och på lång sikt minska vårdkostnaderna.

– Ett dåligt bemötande gör att patienter känner sig osedda och obekväma, vilket kan göra det svårt att prata om det som tynger dem. Det i sin tur kan leda till onödigt många vårdmöten.

Den normkritiska utbildningen, som lärarna vid Högskolan Väst har gått, kommer i januari 2019 att finnas tillgänglig som webbutbildning. Förhoppningen är att även kliniskt verksamma sjuksköterskor går kursen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida