Fler sjuksköterskor är allas ansvar

Fler sjuksköterskor är allas ansvar
Allt fler studenter på sjuksköterskeutbildningarna bidrar till bristen på vfu-platser. Illustration: Getty Images

Fatime och 18 andra sjuksköterskestudenter i Borås har svårt att komma tillbaka in på utbildningen efter studieuppe­håll. Orsaken är brist på praktikplatser. Situationen är ohållbar, skriver Studentkåren i Borås.

6 februari 2018

Med anledning av de senaste diskussionerna kring brist på vfu-platser för sjuksköterskestudenter vill Studentkåren i Borås markera sitt stöd till studenterna. ?

Det råder akut sjuksköterske­brist i Sverige, vilket lett till påtryckningar från regeringen om att öka antalet platser till utbildningen. Antalet antagna studenter ökar, samtidigt blir trycket på vfu-platser högre vilket leder till att vissa studenter som har antagits inte kan fullfölja sin utbildning. ?

Studentkåren i Borås anser att den osäkra situationen för sjuksköterskestudenter är ohållbar. Detta är ett problem på regional och nationell nivå, som inte kan lösas av enskilda personer, kommuner, landsting eller lärosäten. ?

Vi måste nu tillsammans arbeta för att skapa förändring och göra situationen trygg för studenterna.

?FÖR STUDENTKÅREN I BORÅS:?

  • Elena Pettersson, ordförande?
  • Kevin Rylander Nordberg, vice ordförande med utbildningsansvar ?
  • Evelina Edvinsson Engström, utbildningssamordnare?
  • Sebastian Åkerblom, utbildningssamordnare?
  • Amanda Kvant, sektionsordförande Humanitas

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida