Student

Högskolan i Halmstad får högsta betyg

Högskolan i Halmstad får högsta betyg
På plats vid dagens rapportsläpp fanns Oscar Martinez Martinez och Viviana Lundberg från Vårdförbundet Student och Sara Both och Angelica Kron, studenthandläggare vid Vårdförbundet. Foto: Sanna Björkman

Studenterna i Halmstad är mest nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och de i Luleå är minst nöjda. Det framkommer i Vårdförbundet Students årliga rankning som släpptes i dag och som vittnar om tuffa villkor på praktiken.

För andra året i rad har Vårdförbundet Student genomfört en webbenkät till samtliga studentmedlemmar i förbundet om deras upplevelser av den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Botten klättrar uppåt

Årets rankning innehåller flera rockader både upp och ner på listan. Förra årets bottenplacerade Göteborgs universitet klättar upp till en mer hedradande sjätteplacering. Listettan 2016, Högskolan Dalarna, får i år nöja sig med en bronsplats. Högst upp bland landets 25 lärosäten hamnar i år Högskolan i Halmstad och längst ner Luleå tekniska universitet. Se faktaruta för alla placeringar.

Överlag får VFU-placeringarna gott betyg av studenterna, På en 6-gradig skala är medelvärdet 4,39. Resultatet är dock en försämring från förra året då medelvärdet var 4,58. Framför allt handlar det om att studenterna nu var mindre nöjda med stödet från högskola och universitet inför VFU och om tiden de fick för reflektion tillsammans med handledaren.

Merkostnader vid VFU vanligt

Nytt för i år är att studenterna fick frågor om sina villkor under VFU, det vill säga resor till och från arbetsplatsen och typ av arbetspass. Många vittnar om långa resvägar, i bland upp till två timmar enkel väg, och i kombinationen med obekväm arbetstid kan tiden för återhämtning bli väldigt kort.

– Det här är väldigt oroande, vilan är mycket viktig. Det finns också stora skillnader mellan vilka lärosäten som betalar ut ersättning för merkostnader i samband med VFU. Studenter berättar att de kan få betala över 2 000 kronor i månaden för extra resekostnader. En del tvingas ta extra lån från CSN eller privata lån för att klara av den obligatoriska delen av utbildningen. Högskolan ska vara avgiftsfri, annars borde det finnas en varningstext på hemsidan, säger Oscar Martinez Martinez, styrelseledamot för Vårdförbundet Student.

Han läser själv första terminen på sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutet och gjorde sin första VFU i våras på en medicinavdelning. Det var tyvärr ingen positiv upplevelse.

– Jag fick schemat samma dag som jag kom dit, hade tre olika handledare under en veckas tid och allt var väldigt rörigt. Hur svårt kan det vara att bara bestämma vilken handledare jag ska ha, det betyder ju så mycket att bara ha en person att förhålla sig till, berättar Oscar Martinez Martinez.

Långa resvägar och kort återhämtning

Till hösten blir det ny VFU för honom, denna gång inom geriatriken. Var och hur det kommer bli vet han ännu inte. Det enda skolan har sagt är att de ska försöka ordna så att det inte blir för långt bort. Men Stockholm är stort, menar han och räknar nog med långa resvägar och kort återhämtning i alla fall.

Parallellt med studierna arbetar Oscar Martinez Martinez som köksdesigner på ett stort möbelvaruhus.

– Min nuvarande arbetsgivare är mycket mån om att jag ska få ihop mina arbetstider med mina studier. De frågar vad jag behöver för att orka med att jobba och då handlar det bara om att jag ska hjälpa kunden att välja rätt köksluckor, inte om patientsäkerhet. Här finns det mycket att göra och med VFU-rapporten har vi fått det svart på vitt.

Enkäten skickades till 2 110 studerande och besvarades av 726. Syftet med undersökningen är att få ett bra underlag för fortsatta diskussioner med högskolor och universitet. Tanken är också att lyfta fram goda exempel som kan förbättra utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

Så här rankar studenterna högskolorna

1 Högskolan i Halmstad (3)

2 Blekinge tekniska högskola (2)

3 Högskolan i Dalarna (1)

4 Sophiahemmets högskola (16)

5 Umeå universitet (14)

6 Högskolan i Kristiansstad (11)

6 Karolinska Institutet (12)

6 Röda Korsets högskola (23)

6 Göteborgs universitet (25)

6 Malmö högskola (5)

11 Linköping (4)

12 Örebro universitet (18)

13 Linnéuniversitet (13)

13 Högskolan i Borås (7)

15 Jönköping universitet (9)

15 Lunds universitet (8)

17 Karlstad universitet (6)

18 Högskolan Väst (10)

18 Uppsala universitet (24)

20 Ersta Sköndals högskola (19)

21 Högskolan i Skövde (15)

22 Högskolan i Gävle (22)

23 Mittuniversitetet (21)

24 Mälardalens högskola (17)

25 Luleå tekniska universitet (20)

2016 års placering inom parantes. Obs att poängvärdet varit väldigt jämnt för flera högskolor och universitet, därför delar de placering i listan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida