Student

Ny studentstyrelse tar nya tag

Ny studentstyrelse tar nya tag
Natalee Westman läser till biomedicinsk analytiker i Jönköpin och Nadja Ståhl till sjuksköterska i Luleå. Vid sidan om studierna ska de leda Vårdförbundet student 2021.

Omvalda ordföranden Nadja Ståhl beskriver ett tungt år för Vårdförbundet Student. Där energin i det ideella engagemanget drabbats av pandemin, extrajobb och inställda möten. Men nu är hon redo för nya tag med en ny styrelse.

Vid ordföranden Nadja Ståhls sida kommer Natalee Westman att finnas under 2021, som nyvald vice ordförande. Hon är blivande biomedicinsk analytiker och förkroppsligar studentorganisationens ambition att göra samtliga Vårdförbundets yrkesgrupper mer synliga i Vårdförbundet student.

Ytterligare sju ledamöter valdes till styrelsen på torsdagen, sista dagen på Vårdförbundet students fyra dagar långa digitala årsmöte.

Ett tufft år

Under året har studentstyrelsen fått sköta sina uppdrag genom digitala möten. Alla har kämpat på, men det har varit svårt att leva upp till förväntningarna som byggdes upp innan pandemin. Energin och engagemanget i det ideella arbetat har inte riktigt funnits där. En ledamot hoppade av under året, med känslan av att det inte gick att göra tillräckligt, berättar Nadja Ståhl.

– Jag var lite i valet och kvalet, ska jag verkligen fortsätta som ordförande eller inte. Det har varit ett tufft år, särskilt med tanke på covid. Det som fick mig att fortsätta var att jag kände att ett år är alldeles för kort tid, det är så mycket mer jag skulle vilja driva och bygga upp i den här styrelsen innan jag lämnar, säger hon.

Och från studenterna på årsmötet finns flera nya uppdrag som den nya styrelsen ska ta tag i. Bland annat ett beslut om att arbeta för att fribeloppet hos CSN ska tas bort även under 2021, eftersom pandemin och belastningen på vården ser ut att fortsätta.

Särskilt viktiga yrken

Årsmötet vill också att studentstyrelsen driver opinion för att svenskar med samhällsviktiga yrken ska kunna få skriva av delar av sitt CSN-lån och att Vårdförbundet ska stötta sina studenter med ekonomiskt bidrag till kurslitteratur.

”De flesta har nog sökt dessa yrken för att de har känt att de brinner för det. Det har i alla fall jag gjort! Men månadslönen som kommer efter studier gör också att många utav oss kommer ha CSN- lånet med oss till pensionen”, står det i förslaget som årsmötet biföll.

Höja allas status

På agendan fortsätter också VFU och handledning att vara viktiga frågor för Vårdförbundet student och att försöka höja utbildningarnas och yrkenas status, berättar Nadja Ståhl.

– Det är livsviktiga yrken vi studerar till, som samhället aldrig skulle klara sig utan. Utbildningarna behöver få högre status, bli ännu bättre och studenterna behöver lyftas ännu mer. Det behöver göras, säger hon.

Här är nya studentstyrelsen

Ordförande:
Nadja Ståhl: Sjuksköterskeutbildningen, Luleå tekniska universitet

Vice ordförande:
Natalee Westman: Biomedicinsk analytikerutbildningen, Jönköpings universitet

Ledamöter:
Anja Basic: Sjuksköterskeutbildning, Umeå Universitet, Skellefteå

Leo Svahn: Biomedicinsk analytikerutbildningen, Linnéuniversitetet, Kalmar

Emilya Bislimova: Sjuksköterskeutbildningen, Karolinska Institutet, Stockholm

Johnny Bergström: Sjuksköterskeutbildningen, Umeå Universitet, Skellefteå

Hossein Hammadi: Röntgensjuksköterskeutbildning, Umeå Universitet

Sanna Müller: Röntgensjuksköterskeutbildning, Lunds Universitet

Ida Andersson: Sjuksköterskeutbildningen, Göteborgs Universitet

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida