Vårdförbundet vill ha fyraårig utbildning

• Fyraårig utbildning som leder till en magisterexamen.• Merparten av lärarna ska ha doktorsexamen och forska parallellt med att de undervisar.• En särskild organisation i den kliniska verksamheten för dem som går specialistutbildningar.

Det är en del av innehållet i den Utbildningspolitiska idé som förbundsstyrelsen lägger fram för kongressen i november att ta ställning till. I den har förbundsstyrelsen stakat ut vägen för den framtida utbildningen för förbundets fyra yrken.

Förbundsstyrelsen pekar bland annat på EU:s direktiv som ett rättesnöre, Bolognaprocessen som ett annat. I Bolognaprocessen deltar nästan alla länder i Europa (närmare 50). Genom den ställs nya krav på hur utbildningen är utformad, bland annat att den ska leda till en magisterexamen (fyraårig utbildning) för att ge forskningsbehörighet.

Höjer statusen på yrkena

En fortsatt förstärkning av de fyra yrkenas akademiska profil stödjer kunskapsutvecklingen inom vården, skriver förbundsstyrelsen. Den höjer också statusen för Vårdförbundets medlemmar och bidrar till den värdeförändring som ska leda till bättre löner för medlemmarna.

Det gäller inte bara att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor följer forskningen och dess resultat, de ska själva bidra till den.

70 procent av lärarna ska ha doktorerat

Förbundsstyrelsen vill att lärarnas akademiska nivå ska höjas. Inom tio år bör minst 70 procent ha doktorerat. Alla ska dessutom ha högskolepedagogisk kompetens. De som har doktorerat bör också ha tillfälle att forska vid sidan av sin undervisning.

Det finns i dag en etablerad examensordning för specialistutbildning för sjuksköterskor – förbundsstyrelsen efterlyser detsamma för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

En särskild organisation ska, i samverkan med utbildningssamordnaren, byggas upp med utbildningsansvariga studierektorer/kliniska lektorer inom den verksamhetsförlagda utbildningen för dem som går en specialistutbildning.

Kliniska professorer

Den verksamhetsförlagda utbildningen är viktig, både när det gäller innehållet och vid examinationen. Förbundsstyrelsen vill att den ska få en tydligare akademisk profil. Bland annat ska det finnas kliniska professorer och lektorer kopplade till utbildningen. De som har huvudansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen ska ha minst en masterexamen (fem års utbildning) och en handledarutbildning.

Förbundsstyrelsen vill också att alla studenter vid sidan av den teoretiska examinationen ska genomgå en praktisk examination. De ska också skriva ett examensarbete med koppling till den kliniska verksamheten innan de får sin examen och sin legitimation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida