3 X FORSKNINGSNYTT

30 april 2009

Sjuksköterskan »räddar vardagen«
Sjuksköterskor trivs i sitt yrke, men kraven på dem är stora, med väldigt sjuka patienter och korta vårdtider.

– Om de inte ska sluta måste de premieras och få kontinuerlig utbildning, säger sjuksköterskan och forskaren Karin Hallin vid Mittuniversitetet.

Hon har intervjuat sjuksköterskor om deras dagliga arbete efter sex år i yrket. Mest uppskattar de patientkontakterna, att kunna vara självständiga och att få möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Att vara sjuksköterska
– en studie av sjuksköterske­professionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling.

Tung väntan för cancerpatienter
Patienter med lungcancer får vänta länge på diagnos och får sedan för lite smärtlindring. Det har sjuksköterskan och universitetsadjunkten vid Högskolan Dalarna i Falun, Malin Lövgren, funnit i sina studier. Många tyckte också att kontakten med sjukvården var besvärlig; särskilt väntan var väldigt jobbig, framför allt att inte bli uppmärksammad under väntetiden.

Symtom, besvär och tid hos kvinnor och män med lungcancer.

Även pappa för trött för sex
Sex är fortfarande tabubelagt. Nyblivna föräldrar, både kvinnor och män, och barnmorskor tycker att det är svårt att fråga och prata naturligt om sex, konstaterar barnmorskan Ann Olsson, vid Karolinska institutet. Men en förändring tycker hon sig dock se; föräldrar har blivit mer »jämspelta« i att komma i gång med sex efter förlossningen. Eftersom fäderna numera ofta är mer delaktiga i vården av det lilla barnet, är även de för trötta för sex.

Sexual life after childbirth and aspects of midwives’ counselling at the postnatal check-up.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida