Arbetsmiljöverket vill se åtgärder vid akuten i Lund

Arbetsmiljöverket vill se åtgärder vid akuten i Lund
Problemen vid akuten i Lund är så pass allvarliga att Arbetsmiljöverket är redo att ställa krav på arbetsgivaren.

Rutinerna för inskrivning av patienter till avdelning fungerar inte, personalen måste ofta argumentera för en vårdplats.

Vårdfokus har i en rad artiklar beskrivit den hårt ansträngda arbetsmiljön på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Kraftigt patientflöde och låg bemanning har fått en del att sluta. Till semesterperioden saknades omkring tio sjuksköterskor per dygn, vilket ledde till beslutet att under sommaren stänga akuten i Lund nattetid för ambulanser.

I början av april gjorde skyddsombuden en så kallad 6:6a-anmälan. De var inte nöjda med svaret från arbetsgivaren och vände sig därför till Arbetsmiljöverket. Den 9 juni genomfördes en inspektion på arbetsplatsen.

Måste argumentera för vårdplats

Under inspektionen framkom att inläggningen av patienter, från akuten till vårdavdelningar, inte alltid fungerar problemfritt och i enlighet med rutinerna från 2013. ”Akutmottagningens personal måste ofta argumentera för en vårdplats, och detta i en redan psykosocialt ansträngd arbetsmiljö”, skriver Arbetsmiljöverket.

Personalen berättade även att de inte har möjlighet att följa klinikens riktlinjer. Exempelvis ska så kallade prio 2-patienter kontrolleras varje halvtimme, men ibland kan det gå upp emot sex timmar innan så sker.

”Detta skapar en samvetsstress hos personalen och medför känslor av otillräcklighet och rädsla för att något allvarligt snabbt kan hända med patienten”, skriver Arbetsmiljöverket.

Formellt beslut senare

Tillsynsmyndigheten överväger nu att ställa en rad krav på arbetsgivaren. Bland annat handlar det om att säkerställa att rutinerna för inläggning på vårdavdelningar följs, att sjuksköterskorna blir avlastade i sitt arbete och att man stöttar de sjuksköterskor som upplever samvetsstress på grund av att riktlinjerna för patienter med prioritet 2 och 3 inte kan följas.

Arbetsmiljöverket ger arbetsgivaren fram till den 17 juli att lämna synpunkter på de krav som kan komma att ställas. Först efter det fattas ett formellt beslut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida