Hot och våld i vården

”Bra med skärpta straff men mer behövs”

”Bra med skärpta straff men mer behövs”
Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, välkomnar dagens förslag från den så kallade blåljusutredningen. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, tycker att dagens förslag från blåljusutredningen är värda att fira. Nu hoppas han på mer diskussioner om hur hot och våld i vården ska förebyggas.

Vårdförbundet är ett av fackförbunden som riksåklagaren och utredaren Anders Perklev har träffat under arbetet med utredningen om stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal. I delbetänkandet står också att det är oacceptabelt att sjukvårdspersonal ska behöva utsättas för våld, hot och trakasserier trots att deras arbetsuppgift är att hjälpa och stödja.

Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, är en av dem som har varit med på de särskilda träffarna med utredaren. Han tycker att förslagen om det nya brottet blåljussabotage och skärpta fängelsestraff är värda att fira.

– Vi har efterlyst kraftiga samhällsåtgärder för att skydda blåljuspersonalen och upp till livstids fängelse för angrepp mot ambulanspersonal, polis och räddningstjänst är en signal som inte kommer att undgå någon, säger han.

Läs också: Blåljussabotage ska kunna ge fängelse

Mer behövs

Skärpta fängelsestraff ser han som en första och nödvändig åtgärd. Men det behövs mer än så. Johan Larson hoppas nu på mer förtroendeskapande insatser.

– Samhällsförändringar kommer man inte åt med skärpta straff. För det krävs förhållningssätt som personcentrerad vård och samarbeten som kursen Människan bakom uniformen, MBU. Men dagens förslag är i linje med vad vi ville, så det är en framgång för Vårdförbundet.

Läs också: Möten krossar fördomar

Att Vårdförbundets representanter fått enskilda samtal med utredningens ordförande tror Johan Larson delvis beror på att de har varit nyanserade i en alarmerande tid.

– Allt handlar inte om gängkriminalitet och socialt utsatta områden. Det vi sa till utredaren om att det är mycket ”jag, mig och mitt” i vården numera handlar också om svårigheten för ”mannen i kostym” att ta ett nej.

Hoppas på arbetsgivarna

Regeringens utredare har lagt ett kraftfullt förslag, som kanske kan öka tryggheten för blåljuspersonalen. Nu vill Johan Larson att frågan om hot och våld tas på allvar även av arbetsgivare.

– Hot och våld är tyvärr en del av våra medlemmars arbetsvardag. När nu frågan har kommit upp på bordet hoppas jag att den också tas på allvar i alla verksamheter. Inom äldrevården, psykiatrin och beroendevården behövs insikter om vikten av kunskap för att personal ska kunna agera så att hot och våld inte uppstår.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida