hot och våld i vården

Blåljussabotage ska kunna ge fängelse

Blåljussabotage ska kunna ge fängelse
Ett nytt brott införs, blåljussabotage, som gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel ambulans, polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Arkivbild: TT

I dag presenterades delbetänkandet om stärkt straffrättsligt skydd för ambulanspersonal, polis och räddningstjänst. Utredningen föreslår skärpta fängelsestraff och vill införa ett nytt brott: blåljussabotage.

17 januari 2018

– Vi kan inte acceptera att man ger sig på ambulanspersonal, polis och räddningstjänst – dem som arbetar för att rädda liv och för att skapa trygghet. Det är något av det fegaste som finns, därför är det viktigt med skärpta straff.

Så inledde justitieminister Morgan Johansson dagens presskonferens om stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. Ordföranden för den så kallade blåljusutredningen, Anders Perklev, berättade att uppdraget har varit att skapa ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonalen.

Ett nytt brott

Det nya brottet, blåljussabotage, innebär att det blir straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som förhindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

– Vi har haft möten med fackförbunden, vi har gjort studiebesök och vi har tagit del av statistik och rapporter. Det är svårt att peka på siffror och säga hur vanliga de här angreppen och hoten är, men vi har tagit till oss berättelserna och har fått en problembild. Stenkastning, hot och våld blir allt vanligare – särskilt i socialt utsatta områden, sa Anders Perklev.

Hot och våld i sjukvården

Både justitieministern och utredaren tryckte på att de ökade angreppen är tecken på en allt mindre respekt för dem som ska upprätthålla ordning och skapa trygghet. Även ökat hot och våld mot vårdpersonal inom övriga sjukvården ingår i bilden.

– Vi har träffat representanter för Vårdförbundet som sagt att det är mycket ”jag, mig, mitt” i vården numera. Patienter har allt svårare att finna sig att någon gör en prioritering av deras vårdbehov. Vi har också uppfattat att ambulans och räddningstjänst inte alltid åker in i utsatta områden utan att platsen första har säkrats av polis, sa utredaren.

En allvarlig utveckling

Det är en allvarlig utveckling, underströk både ministern och utredaren, som båda vill markera att alla yrkesutövare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att de som är särskilt utsatta därför måste få ett stärkt skydd.

Blåljussabotage ska inte bara omfatta angrepp på personer utan också mot hundar och hästar, stölder i ambulanser och skadegörelse av fordon. Allt som gör att personalens arbete förhindras.

Förutom förslaget om det nya brottet föreslår utredningen ett höjt lägsta straff för hot och våld mot tjänsteman. Syftet är bättre skydd till personer i beslutsfattande ställning, som poliser, ordningsvakter, domare och socialarbetare.

Ökad skydd för vårdpersonal

Ett tredje förslag är att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolar ska se särskilt strängt på fall där någon har angripit en person på grund av dennes arbete. Det kan till exempel gälla vårdpersonal, hemtjänst, brevbärare eller butikspersonal.

– Vi behöver en allmän skärpning av straffen för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Individer ska inte kunna gå omkring och tro att det är okej att angripa personer i deras yrkesutövning. Jag tror att skärpta fängelsestraff kan ha en avskräckande effekt och om inte annat innebär det att vi får bort brottsaktiva under en längre tid, sa Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida