Dålig arbetsmiljö anges som huvudorsak till sjuksköterskebristen

Dålig arbetsmiljö anges som huvudorsak till sjuksköterskebristen
Den skenande hyrnotan i Västmanland är en konsekvens av dålig arbetsmiljö, anser Janí Stjernström, ordförande för Vårdförbundet avdelning Västmanland. Foto: Ulf Huett.

Det är den höga arbetsbelastningen som gjort att sjuksköterskorna flyr Västmanland och hyrnotan skenar, enligt Vårdförbundet.

Vårdfokus kartläggning som visar på kraftigt ökande kostnader för hyrsjuksköterskor förvånar inte Janí Stjernström, ordförande för Vårdförbundets avdelning Västmanland.

Landstinget i Västmanland ligger på tredje plats när det gäller kostnader för bemanningssjuksköterskor, direkt efter storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland. På två år har kostnaderna gått upp med 400 procent här.

Överlappningstider borttagna

– Vi har ju länge sett att övertiden ökat bland våra medlemmar och därmed sjukskrivningarna. Landstinget kör slut på sin personal och sen tvingas man ersätta dem med inhyrda sjuksköterskor, säger Janí Stjernström.

Hon menar att det är ett hårt arbetsklimat och högt tempo som gör att många mår dåligt eftersom de känner att de inte kan göra sitt arbete på ett bra sätt.

– Marginalerna har försvunnit, det finns inte längre någon överlappningstid och därmed inga möjligheter att hinna med det där viktiga samtalet med patienterna eller kollegerna.

Den höga arbetsbelastningen leder till en ond spiral av ökad övertid, fler sjukskrivningar, större kostnader för hyrpersonal och dränerad landstingsekonomi, säger Janí Stjernström

Namnupprop bland sjuksköterskorna

Innan jul tog en grupp sjuksköterskor på Västmanlands sjukhus i Västerås initiativ till ett namnupprop där de gav sin bild av hur de sliter, jobbar dubbla pass och ser kolleger sluta på grund av låga löner och dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb.

– Tyvärr upplever både enskilda sjuksköterskor och vi som facklig organisation att arbetsgivaren inte lyssnar till oss och tar vår kritik på allvar, enligt Janí Stjernström.

Lönesatsning räcker inte

En bättre arbetsmiljö ser hon som det viktigaste för att kunna locka fler sjuksköterskor till Västmanland.

– Vi ska ha samtal med den politiska ledningen nu i januari och vårt krav är att man ser över bemanningen och arbetsbelastningen. Vi har blivit lovade en lönesatsning under 2014 på våra medlemmar som bara har grundutbildning. Det är bra och kan förhindra att fler slutar, men för att kunna rekrytera måste arbetsklimatet förbättras.

Ska vara en akutlösning

Janí Stjernström är egentligen inte negativ till bemanningsföretag i sig, men vill att de används på rätt sätt.

– Hyrsjuksköterskor ska stötta i akuta situationer, men det går inte att driva en verksamhet med ständigt inhyrd personal. Det tar bort kontinuiteten och minskar möjligheten att arbeta med utveckling och nya projekt. Dessutom sätter det en extra press på den ordinarie personmalen, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida