Danderyds sjukhus får böta för överbeläggning

Danderyds sjukhus får böta för överbeläggning
Efter en inspektion på Danderyds sjukhus begär Arbetsmiljöverket att förvaltningsrätten utdömer viten på 350 000 kronor.Arkivbild: Colourbox

Återigen kräver Arbetsmiljöverket att Danderyds sjukhus ska betala vite för felplacerade sängar. Denna gång 350 000 kronor.

Efter inspektioner sommaren 2010, som gjordes av både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, riktade myndigheterna skarp kritik mot ständiga överbeläggningar vid Danderyds sjukhus.

Arbetsmiljöverket begärde att förvaltningsrätten skulle utdöma vite 2011 eftersom det inte hade skett någon förbättring. Danderyds sjukhus överklagade och fick uppskov för att hinna rätta till problemen. Men domstolen gav också Arbetsmiljöverket rätt att utkräva ett vite varje gång som förbudet mot att placera sängar fel överträddes efter halvårsskiftet 2011.

Ett vite på 200 000 kronor utdömdes 2012 efter en arbetsmiljöinspektion som visade på fortsatta brister.

Den 14 juni i år gjorde Arbetsmiljöverket ytterligare en inspektion och upptäckte att Danderyds sjukhus fortfarande inte har vidtagit de åtgärder man utlovat. Myndigheten begär därför att förvaltningsrätten utdömer både ett vite på 200 000 kronor och ett på 150 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida