”Felaktig grundbemanning leder till stabsläge i Sundsvall”

”Felaktig grundbemanning leder till stabsläge i Sundsvall”
Maria Bäckman, ordförande i Västernorrland, anser att sjukhusledningen bör se över behoven i stället för att minska bemanningen. Foto: Ulf Huett

Det återkommande stabsläget på Sundsvalls sjukhus beror på felaktiga beräkningar av bemanning och vårdplatser, hävdar Vårdförbundets ordförande i Västernorrland.

19 juni 2014

Stabsläge är något ett sjukhus kan ta till vid extrema händelser. Vid allvarliga driftstörningar eller svåra olyckor till exempel. På Sundsvalls sjukhus utlyser ledningen stabsläge var och varannan vecka och Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västernorrland, är kritisk.

– Stabsläge används för ofta här. I stället för att ta till en sådan åtgärd borde ledningen fundera på bemanningen. Grundbemanningen är fel och vårdplatserna för få. Sjukhusledning och politiker har missbedömt befolkningens vårdbehov, säger hon.

Generella bemanningstal

Enligt Maria Bäckman beror den felaktiga grundbemanning på de generella bemanningstal som räknades fram av en konsultfirma och infördes för ett antal år sedan.

– Ledningen har aldrig genomlyst vad olika verksamheter behöver för att klara sitt uppdrag, utan följde i stället de framräknade bemanningstalen och minskade ytterligare på bemanning och vårdplatser. Så länge vi inte har sett över allas kompetens och vem som kan göra vad är det svårt att minska vårdplatser och bemanning, säger hon.

Stora budgetproblem

De tre sjukhusen i Västernorrland har stora budgetproblem. För att och ett halvt år sedan beslöts om en sammanslagen organisation för de tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Men den besparing det skulle leda till märks inte ännu.

– Politikerna och högsta landstingsledningen hoppades på att gemensamma köer, planering, lokalutnyttjande och ledning skulle leda till minskade kostnader. Men ekonomin är fortfarande i kris och pressen på cheferna att hålla budgeten är hård, säger Maria Bäckman.

Varnar för uppskjuten semester

På Vårdförbundet i Västernorrland är de också oroliga för vad hösten kommer att innebära för medlemmarnas hälsa. Sjukhusledningen lockar med 10 000 kronor i påslag för varje uppskjuten semestervecka.

– Vi har fått signaler om att ett antal medlemmar har sagt ja till att flytta sin semester. Vi varnar för det och uppmanar alla att tänka på sin hälsa och på att de ska orka ett år till nästa sommar. Om de ändå säger de ja till erbjudandet ska de åtminstone se till att få sin höstsemester beviljad redan nu.

Vårdfokus har tidigare skrivit om att extremläge blivit vardag på Sundsvalls sjukhus och i går berättade vi att Arbetsmiljöverket anser att medicinkliniken staplar problemen på varandra. Myndigheten kräver att arbetsgivaren gör något åt bristerna i arbetsmiljön.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida