Sundsvall sjukhus riskerar återigen att få betala vite

Sundsvall sjukhus riskerar återigen att få betala vite
Sundsvalls sjukhus har problem med låg grundbemanning och många överbeläggningar. Foto: Landstinget Västernorrland

Arbetsmiljöverket ställer krav på omfattande åtgärder vid medicinkliniken.

Sjuksköterskorna beordras ofta ta extrapass. Många berättar om stressymptom, stor trötthet och energibrist. Den höga arbetsbelastningen leder till konflikter mellan personalen och det finns många långtidssjukskrivna.

Arbetsmiljöverkets beskrivning av situationen för sjuksköterskorna på medicinkliniken vid Sundsvalls sjukhus staplar problemen på varandra. Och det är inte bara sjuksköterskorna som mår dåligt. Alla personalgrupper beskriver en mycket dålig arbetsmiljö som bottnar i otillräcklig grundbemanning och ständiga överbeläggningar.

Tufft för enhetscheferna

Även enhetscheferna har en sällsynt tuff arbetssituation. Flera av dem arbetar 50 timmar i veckan och lider av stressymptom som sömnsvårigheter. Trots att de försöker lyfta problem i organisationen så är det inte alltid de får återkoppling. Stödet brister och beslut dröjer.

Den höga arbetsbelastningen kopplad till överbeläggningar har pågått under många år på flera avdelningar vid Sundsvalls sjukhus. För ett par år sedan utdömdes ett vite på en halv miljon kronor för att man inte kommit tillrätta med överbeläggningarna på strokeenheten.

Riskerar vite igen

Efter vårens tillsyn vid medicinkliniken ställer nu Arbetsmiljöverket en lång rad krav på förbättringar, som om de inte genomförs kan leda till att sjukhuset får betala vite igen.

Kraven handlar bland annat om:

  • Se till att de anställda kan ta ut raster och pauser.
  • Säkra att personalen får återhämtning innan de tillfrågas om extrapass.
  • Ha rutiner för att fånga upp signaler om hög arbetsbelastning och belastningsbesvär.
  • Upprätta skriftliga prioriteringsplaner för alla yrkesgrupper så de kan prioritera sina arbetsuppgifter och identifiera vad som kan prioriteras bort när tiden inte räcker.
  • Se till att enhetscheferna får stöd, tid, resurser och andra förutsättningar för sitt ledarskap.
  • Bättre systematiskt miljöarbete.
  • Förbättrad introduktion för nyanställda.

Arbetsgivaren har nu möjlighet att komma in med sina synpunkter innan Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggandet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida