Göteborg. Barnmorskorna kräver mer resurser omedelbart

Göteborg. Barnmorskorna kräver mer resurser omedelbart
Just nu fattas det personal på minst 170 arbetspass på Göteborgs förlossningskliniker under semesterperioden. Barnmorskorna kräver mer resurser genast. Arkivbild: Marie Ullnert

"Vi har en skyldighet att utföra en god vård men har också rätt till en god arbetsmiljö", skriver barnmorskor i en debattartikel i Göteborgsposten i dag. Vårdförbundets skyddsombud har också gjort en arbetsmiljöanmälan om situationen i neonatalverksamheten vid drottning Silvias barnsjukhus.

”Vad gör vi med de kvinnor vi inte kan erbjuda önskad smärtlindring för att det inte finns lustgas på det rum de blivit hänvisade till på grund överbeläggning?” Dagens arbetssituation ger varken patienter eller personal den möjlighet till vård de har rätt att få eller rätt att ge, skriver barnmorskorna i sin debattartikel.

170 obesatta arbetspass

Så sent som i går fick de veta att det fattas personal på minst 170 arbetspass på Göteborgs förlossningskliniker under semesterperioden, det vill säga från nästa vecka och åtta veckor framåt.

”Detta är mycket oroande för såväl våra patienter som oss i personalen och att de ansvariga inte har lyssnat på personalens signaler om en ohållbar situation är oacceptabelt. Vi får ofta till svar att förlossningsvården har fina siffror men vi går ju på knäna och utför en vård på bekostnad av oss själva och vår egen hälsa”, skriver de.

De påpekar att de har en skyldighet att utföra en god vård men också rätt till en god arbetsmiljö.

Hinner inte med toalettbesök

”Sjukvårdspolitiker, sjukhusdirektör, obstetrikledning – lyssna på oss! Se till att vi får personal så att vi hinner vårda våra kvinnor och följa riktlinjer och rekommendationer. Ge oss en chans att sköta vårt jobb”, skriver de.

Situationen inom Göteborgs förlossningsvård har länge varit ansträngd. Varken lokaler eller bemanning är anpassade till det gradvis ökade antalet förlossningar under senare år. Den höga arbetsbelastningen innebär att barnmorskorna ofta varken hinner med måltidsuppehåll eller ens att gå på toaletten.

Det innebär både stress, och risk för felbedömningar och allvarliga misstag. Långsiktigt innebär det även en hög risk för utmattning med kort- och långtidssjukskrivningar. Det har också lett till att personal slutat.

Drottning Silvias barnsjukhus

I måndags kom ytterligare ett larm om bemanningssituationen inför sommaren från Göteborg. Då begärde Vårdförbundets skyddsombud tillsammans med skyddsombuden för Kommunal och Göteborgs läkarförening i en arbetsmiljöanmälan både kort- och långsiktiga handlingsplaner för en god och säker arbetsmiljö inom neonatalverksamheten vid drottning Silvias barnsjukhus.

För en vecka sedan var 350 sjuksköterskepass och lika många barnsköterskepass obemannade inför sommaren.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida