Förlossningsvård

Hon ska lösa barnmorskekrisen i Stockholm

Hon ska lösa barnmorskekrisen i Stockholm
– Först blev facken alldeles tysta när de hörde vårt förslag, det var så oväntat. Sedan blev de jätteglada. Men deras medlemmar undrade hur det ska gå till när de inte har personal. Så glädjen var kort, säger Nicole Silverstolpe. Bild: Magnus Hallgren

För en månad sedan brakade det loss i förlossningsvården. Protesterna mot den stressiga vården blev högljudda och både chefer och barnmorskor hoppade av. Då kastades Nicole Silverstolpe in i hetluften som ny förlossningssamordnare.

Bb-chefer som hoppar av, barnmorskor som säger upp sig i en lång rad, stormöten och demonstrationer. Barnmorskeflykten har pågått länge i Stockholms förlossningsvård. Men i oktober kulminerade krisen.

Barnmorskorna kräver ett slut på hetsen i förlossningsvården, de vill kunna gå på toaletten på arbetstid och ge kvinnor och barn en vettig vård. Sammanlagt har 46 barnmorskor på Danderyds sjukhus bestämt sig för att det fått vara nog och ett gäng bb-chefer på Södersjukhuset har avsagt sig ansvaret för arbetsmiljön. Risken att missnöjet och tonläget sprider sig går inte att bortse från.

– Det finns en stor rädsla för det. Både att det sprids till andra förlossningskliniker, men också till andra delar av sjukvården. Det är inte bara förlossningsvården som haft det jobbigt. Man måste förstå att det finns andra ställen där arbetsmiljön behöver tittas på och förbättras, liksom patientflödena, säger Nicole Silverstolpe, regionens nyutsedde förlossningssamordnare.

Mycket vilar på hennes axlar nu. Till att börja med har hon lyckats få igenom ett förslag som överraskade barnmorskorna och är något de själva kämpat för: Stockholm går i bräschen för att införa en barnmorska per födande, något politikerna är mäkta stolta över.

Det var det första resultatet av de dagliga möten med verksamhetscheferna, Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet. De började ringa in problemet – som i ett första skede handlade om den tuffa arbetsmiljön, all övertid och att en ersättning för extrapass tagits bort, vilket varit upprinnelsen, och den fråga som fått bägaren att rinna över för barnmorskorna.

– Tillsammans skulle vi ta reda på vad framtidens förlossningsvård är. Barnmorskorna lyfte fram att de behöver kunna vara på rummet hos kvinnorna som föder barn, känna lugnet, och att fler anställs. Men vi är långt ifrån framme, vi behöver ta reda på fakta, det är mycket känslor också.

Klubbades in i budgeten

Politikerna var på banan så förslaget om en barnmorska per födande kunde klubbas igenom i budgeten av regionfullmäktige. 

Nicole Silverstolpe har till vardags den flotta – näringslivsklingande – titeln produktionsdirektör i Region Stockholm. Hon ansvarar för hur effektivitet och produktivitet utvecklas, koordinerar sjukhusdirektörernas möten och sitter i styrelsen i flera av regionens bolag.

Men man kan utan överdrift även säga att hon har koll på förlossningsvården. När hon satte av mot en rad höga chefsposter, började hon som ”timmis” som barnmorska på Danderyds sjukhus förlossning, där hon jobbat tidigare på golvet och även varit chefsbarnmorska.

Själv tycker hon att karriären började under tiden hon var förtroendevald i Vårdförbundet.

En barnmorska per födande

Frågan är nu vad uttrycket en barnmorska per födande egentligen betyder i praktiken. Nicole Silverstolpe tror inte att någon riktigt vet det än, inte heller hon själv. Hon tar en hundliknelse till hjälp:

– Jag tror att det är allt från en labrador, till pudel eller grand danois. Det betyder ungefär att barnmorskan har ansvar fullt ut för en kvinna som är i aktiv förlossning. Andemeningen är att när kvinnan börjar ha det jobbigt, då ska hon ha stöd, och barnmorskan känna att det finns tid att kunna vara till hands. Nu ska man göra jobbet lokalt och bestämma vad det är för något, säger Nicole Silverstolpe.

Klart är att regionpolitikerna tillfört en rejäl pyts med pengar. Förlossningarna kommer att behöva fler barnmorskor, dels för att lösa den nuvarande kritiska arbetsmiljösituationen, ge en säker vård och dels för att kunna införa en barnmorska per födande inom ett år.

Hon nämner att det också handlar om hur resurser utnyttjas och att andra yrkesgrupper kommer påverkas. Men hon förtydligar att en barnmorska per födande inte ska missuppfattas med att barnmorskorna ska stanna kvar efter sitt arbetspass, de kommer bli avlösta även i fortsättningen.

Vad är en otillåten stridsåtgärd?

  • När det finns ett gällande kollektivavtal är det fredsplikt. Då får ingen konfliktåtgärd sättas igång om den inte tydligt beslutats av den fackliga organisationen.
  • Massuppsägningar, eller hot om uppsägningar, räknas som en otillåten stridsåtgärd när det används för påtryckningar mot arbetsgivaren.
  • Nuvarande huvudavtal mellan Sveriges kommuner och regioner, Sobona och Vårdförbundet gäller till och med sista mars 2022. Vårdförbundet utvärderar just avtalet och innan årsskiftet kommer beslut om det ska sägas upp, omförhandlas eller fortsätta gälla.
  • Spelreglerna för arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackförbund, styrs av medbestämmandelagen och lagen om offentlig anställning. (Källa: SKR och Vårdförbundet)

På demonstrationen utanför regionfullmäktige förra veckan ropade barnmorskorna ”Sluta förhala, börja betala”. De kräver högre löner i en skala från 8 000 för de mest erfarna.

Nicole Silverstolpe har tagit upp lönefrågan med HR-direktören.

Kommer barnmorskorna få högre löner nu?

– Jag hanterar inte frågan, men jag förstår att den är viktig, att barnmorskorna uppfattar sitt värde utifrån lönen. Men jag har svårt att sätta den ena gruppen framför den andra, utan ser sjukvården som en helhet. Men det är svårare och svårare att locka våra unga kollegor att ta de här fantastiska jobben i 24/7-vården generellt.

Att så många sagt upp sig samtidigt och att lönekrav formulerats har fått arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, att skärpa tonläget. Arbetsgivarna kallade facken till sig och gick ut i media med att det här kan röra sig om olovliga stridsåtgärder. Under en period med gällande kollektivavtal råder fredsplikt.

Hur ställer du dig till det?

– De har klargjort att så här får man inte göra, vilket är bra. Risken är att hela sjukvården skulle haverera om alla sa det hjärtat var fullt av. Men jag tror inte barnmorskorna visste att det inte är tillåtet. De har inte handlat med ont uppsåt, utan mer med en känsla av att tillsammans är vi starka.

Arbetsgivarsidan har markerat var gränsen går. Om de skulle vilja gå vidare vänder de sig till Arbetsdomstolen och beroende på utfall där, finns en risk att enskilda barnmorskor skulle kunna råka ut för skadeståndskrav.

Men den vägen tror Nicole Silverstolpe inte blir aktuell.

– Nu är det hanterat och vi vill att barnmorskorna ska komma tillbaka. De är världens viktigaste medarbetare, och vi står och faller med dem. Det är inte läge att hota dem, bara klargöra reglerna. Jag tror att alla lärt sig nu att så här förhandlar vi inte i Sverige. Vi har samverkan och fackligt förtroendevalda och det ska alltid vara en dialog.

I januari och februari slutar de barnmorskor som sagt upp sig. Inför den tiden finns en stark oro bland både chefer och kvarvarande kollegor, både på Danderyd och länets andra förlossningsavdelningar, dit patienterna kommer hänvisas. Tiden är knapp för förlossningssamordnaren. Hon känner idag inte till att någon av barnmorskorna tagit tillbaka sin uppsägning.

Hur stor är chansen att ni ska få tillbaka barnmorskornas förtroende?

– Vi måste, även om vägen känns lång. Vi ska förbättra arbetsmiljön, ledarskapet och ge möjligheter att utvecklas i yrket, och premiera de som är yrkesskickliga kliniker. Jag har träffat barnmorskorna på Danderyd. De säger att förlossningen är deras drömjobb och att de vill jobba där, men inte nu. Det är mycket oroande.

Mångmiljon-satsning på förlossningsvården

  • Stockholms regionfullmäktige klubbade förra veckan igenom den nya satsningen på förlossningsvården.
  • Den innebar 148,5 miljoner kronor extra för 2022, och 203,5 miljoner per år 2023 och 2024.
  • Pengarna ska användas till att nå målet en barnmorska per födande inom ett år.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida