Kaotisk situation på akuten i Helsingborg

Kaotisk situation på akuten i Helsingborg
Läget på akuten på Helsingborgs lasarett är nu så ansträngt att personalen snart inte orkar mer,

Bara under januari tvingades 230 patienter stanna kvar under natten för att det inte fanns någon annanstans att skicka dem.

Så sent som i januari berättade Vårdfokus att arbetsglädjen på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett hade kommit tillbaka, tack vare en ny och mer lyhörd ledning. Detta trots att antalet patienter som söker sig till akuten hade ökat från 42 000 till 55 000 på bara några år.

Arbetsglädjen bortblåst

Men nu tycks arbetsglädjen vara som bortblåst igen. Inte på grund av dåliga chefer utan på grund av det enorma patienttrycket.

I en arbetsmiljöanmälan (6-6a-anmälan) till ledningen beskriver Vårdförbundets huvudskyddsombud på lasarettet, Ulf Larsson, läget. Svårigheterna att slussa patienterna vidare till andra avdelningar eller sjukhus har lett till att akuten numera kan liknas vid en avdelning för flerdygnsvård.

Stress och ohälsa

Konsekvensen har blivit att varken personal eller chefer hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket har lett till uppgivenhet och stressrelaterade symtom. Det hårda arbetstrycket gör att både patienternas säkerhet och personalens hälsa äventyras.

Vårdförbundet kräver att arbetsgivaren senast den 16 mars ska ha undersökt och riskbedömt situationen på Helsingborgsakuten. Förbundet kräver också att arbetsgivaren presenterar såväl en kortsiktig som långsiktig plan, med tydliga tidsramar för hur bristerna ska kunna åtgärdas.

En kopia av 6-6a-anmälan har skickats till Arbetsmiljöverket som kan kopplas in om Vårdförbundet inte nöjer sig med det svar som arbetsgivaren presenterar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida