Krisen i vården

Kris på neonatalen i Uppsala

Kris på neonatalen i Uppsala
Specialistsjuksköterskan Ann Ljungberg arbetar bland annat i teamet som transporterar neonatalbarn i helikopter, som får göra allt snävare prioriteringar på grund av bemanningskrisen. Foto: Privat

Nya arbetsscheman spetsar till en redan allvarlig situation på neonatalavdelningen vid Akademiska sjukhuset. En avdelningschef har sagt upp sitt arbetsmiljöansvar. Förra veckan flögs ett för tidigt fött barn i helikopter till Åbo på grund av platsbrist. Inga sökande till lediga tjänster.

14 december 2016

Efter nyår införs en ny arbetstidsmodell på Akademiska sjukhuset i Uppsala. På arbetsgivarens eget initiativ blir arbetsveckan längre för personal som jobbar dygnets alla timmar – vilket särskilt drabbar sjuksköterskorna på sjukhusets akutmottagningar, operationsavdelningar och intensivvårdsavdelningar.

Har inget att säga till om

På den intensivvårdsavdelning där sjukhusets allra yngsta patienter får vård – neonatalen – finns det kolleger som börjat gråta när de lagt sitt första schema med de nya arbetstiderna, berättar specialistsjuksköterskan Ann Ljungberg.

– Vi kan inte jobba såhär och de har infört något de inte pratat med oss om. Vi har inget att säga till om, ingen har frågat oss, säger hon.

Själv planerar hon att lösa första halvan av nästa år genom att ta ut semesterdagar under veckorna, för att få tillräckligt med återhämtning och vila, och sedan använda sparad föräldraledighet till sommarsemestern.

Läget ansträngt i hela landet

På neonatalen är flödet av nya patienter av naturliga skäl konstant, därför går det inte att stänga vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist. Avdelningens resurser går även till ett neonatalt transportteam som deltar vid helikoptertransporter.

Redan i dag jobbar personalen mycket övertid och har samtidigt ansvar för dubbelt så många barn i kuvös än vad som är optimalt enligt bemanningsmålen. Behovet av att skicka små patienter till andra sjukhus har ökat.

Men när en av avdelningscheferna Ylva Thernström Blomqvist nyligen kontaktade andra kliniker så förstod hon att det är plats- och bemanningskris även på andra håll.

– Det verkar vara en ansträngd situation på neonatalklinikerna i hela Sverige och även hela Norden av och till, säger hon.

Förra veckan fick ett barn flygas från Uppsala till Åbo, eftersom det inte fanns plats på någon annan neonatalklinik i landet. Samtidigt som behovet av att transportera barn har ökat, så gör bristen på sjuksköterskor det svårt att bemanna helikoptern som sköter transporterna, vilket leder till strängare prioriteringar. En av avdelningscheferna på neonatalen har nu returnerat sitt arbetsmiljöansvar på grund av den ansträngda situationen.

Mycket underbemannat

Just nu söker intensivvårdsavdelningen för nyfödda 15-20 sjuksköterskor. Men enlig Ylva Thernström Blomqvist har den nya arbetstidsmodellen väckt så stor oro att det blivit svårt att rekrytera.

– Vi har inga sökande på annonserna, säger hon.

Verksamhetschefen Christophe Pedroletti delar bilden av att det är kris och berättar att personalen på neonatalkliniken under lång tid pressats för hårt med mycket övertid och med sjukskrivningar som följd. Däremot tror han att verksamheten kan fungera med den nya arbetstidsmodellen som snart införs, om kliniken lyckas rekrytera och få ner övertidsarbetet.

– I botten ligger en grav underbemanning och det måste vi ändra på. Det är det vi lägger en plan för nu, att få till en grundbemanning som stämmer överens med övriga universitetssjukhus, säger han.

Många uppsägningar

Men hur han ska kunna locka fler sjuksköterskor till avdelningen när missnöjet med den nya arbetstidsmodellen är så stort, det har han ännu ingen lösning på. Risken finns att avdelningen i stället blir av med ännu mer personal. På andra intensivvårdsavdelningar på Akademiska sjukhuset, som också omfattas av de nya längre arbetstiderna, har sjuksköterskor sagt upp sig i protest.

Ann Ljungberg oroar sig för vad som ska hända med hennes arbetsplats eftersom bristen på sjuksköterskor, och inte minst specialistutbildade, är stor inom hela intensivvården. Massor av pengar går till bemanningssjuksköterskor och hon ifrågasätter det långsiktiga tänkandet i sjukhusets agerande.

– Det verkar som att uppsägningar, det fattar ledningen. Men ska man behöva driva det så långt? Genom att köra över sin personal på det här sättet riskerar Akademiska universitetssjukhuset att förlora specialistvård till Stockholm, vill man verkligen det?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida