Linköping. Förbättrad arbetsmiljö på akuten

Linköping. Förbättrad arbetsmiljö på akuten
Från sorgebarn till förebild. Arbetsmiljön på akutmottagningen vid Universitetsjukhuset i Linköping har förbättrats avsevärt. Arkivbild: Göran Billeson

Sommarsituationen på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping är den bästa på flera år. Tack vare nyrekryteringar och förändrade helgscheman är skillnaden monumental jämfört med tidigare år.

Från att ha haft en 70 procentig personalomsättning, hårt pressade scheman och en extremt tung arbetsbelastning upplever akutmottagningen i Linköping nu en av sina bästa somrar på mycket länge.

Anställningar var nyckeln

En kombination av tillskott på pengar, nyanställningar och förändrade scheman har gett luft i systemet. Ledig personal behöver inte längre oroa sig för att bli inringda under sina semestrar.

– Grunden i detta är att man gavs möjligheten att anställa. Man har utökat sjuksköterskeantalet rejält. Då händer saker med arbetsbelastningen, säger Ragnhild Karlsson, vice ordförande för Vårdförbundet i Linköping, som tidigare varit med och skrivit arbetsmiljöanmälningar kring situationen på akutmottagningen. 

Utökad grundbemanning

Sedan april 2011 har sjuksköterskebemanningen vid mottagningen utökats från 45 tjänster till dagens 56. Samtidigt har schemana förändrats från att ha innefattat helgtjänstgöring varannan vecka året om, till att man numera arbetar två av fem helger större delen av året. Särskild fokus har också lagts på att värna om den patientnära tiden.

Framgångarna stärks av en rapport från Inspektionen för vård och omsorg. Under sommaren har myndigheten genomfört flera oannonserade besök på Universitetssjukhuset, bland annat på akutmottagningen, kirurgiska akutvårdsavdelningen, neurologiskavdelningen och infektionskliniken.

Hoppas på fortsättning

Sammantaget bedömer IVO att det bedrivs en god och säker vård på samtliga avdelningar, så även på akutmottagningen.

– Det har betydelse när man satsar pengar på vården. Kan man erbjuda ett schema där man arbetar två helger av fem, och där det även finns tid för utveckling så blir det bra. Nu hoppas vi bara att det här fortsätter så att man kan bygga upp kompetensen och erfarenheten, säger Ragnhild Karlsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida