Lund. Arbetsmiljöverket hotar med vite eller åtal

Lund. Arbetsmiljöverket hotar med vite eller åtal
Arbetsmiljön innebär en ohälsosam hög psykisk belastning för samtliga yrkeskategorier på akumottagningen i Lund, enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Arkivbild: Anders Olsson

Arbetsmiljön på akuten i Lund är helt oacceptabel enligt Arbetsmiljöverket som kräver kraftfulla åtgärder omedelbart — annars hotar höga vitesbelopp eller åtal mot ledningen.

17 januari 2013

– Det är en omöjlig balans mellan det uppdrag som akuten har och de resurser som finns. De anställda jobbar dagligen med liv och död och måste ständigt vara på topp, då måste de också få förutsättningar att vara det, säger Lise-Lotte Hamfelt, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Kan inte följa riktlinjer

Arbetsmiljöverket har utrett akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund och gjorde inspektioner på plats vid två tillfällen i december. Deras rapport därifrån är skarpt formulerad och utmynnar i en lång rad krav på förbättringar.

– Vi har intervjuat personal från alla yrkesgrupper och de mår mycket dåligt. Det finns en jättestor oro för patientsäkerheten och de känner stark frustration över att de inte hinner med sina uppgifter, säger Lise-Lotte Hamfelt.

”Det är en nästan ohanterbar känslomässig belastning för berörda arbetstagare” skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport och beskriver att den höga stressnivån leder till att personalen inte kan följa fastställda riktlinjer och att de inte kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som är avsett.

Går undan och gråter

Omvårdnadsarbetet hinns inte med vilket gör att patienter blir liggande i våta blöjor och inte får mat i tid. Andra berättar att de inte hinner prata med anhöriga som i sin tur blir irriterade och hotfulla.

Sömnbesvär, mag-tarmbesvär och personal som går undan och gråter är konsekvenser som anställda har berättat om för Arbetsmiljöverket.

– Problemen har funnits en längre tid och det verkar som att de beslut om förbättringar som tagits inte har gett resultat. Vi anser att problemen måste lyftas till en nivå där man kan ta beslut som gör att det verkligen sker en förändring, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Projekt för bättre vårdflöde

Region Skåne har nu tid fram till den 15 mars för att vidta åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljön.

I ett pressmeddelande skriver sjukhusledningen att problemen till stor del beror på att det blir stopp i patientflödet från akutmottagningen till övriga vårdavdelningar på sjukhuset på grund av att det är svårt att hitta lediga vårdplatser.

Ett projekt för att förbättra det akuta vårdflödet på hela sjukhuset är planerat att genomföras i början av februari och ledningens förhoppning är att det ska förbättra arbetsmiljön på akuten och därmed balansen mellan mottagningens uppdrag och resurser.

Ledningen framhåller även att bemanningen av läkare ska öka. Samtidigt har man tidigare aviserat besparingar som innebär att antalet sjuksköterskor ska minska.

Senast den 29 januari ska region Skåne lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav, därefter fattas beslut om eventuellt vite eller åtal.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida