arbetsmiljö

Nu ska gravida slippa vårda covidpatienter

Nu ska gravida slippa vårda covidpatienter
Camilla Gustafsson, ordförande och huvudskyddsombud i Vårdförbundet Värmland. Foto: Ulf Huett

Arbetsmiljöverket kan inom kort förbjuda arbetsgivare att låta gravid vårdpersonal jobba med coronapatienter. "Äntligen, många har varit oroliga och stressade över sin egen och barnets hälsa", säger Camilla Gustafsson, ordförande i Vårdförbundet Värmland, som drivit ärendet fackligt.

22 september 2020

Ända sedan början av coronapandemin har Vårdförbundet Värmland diskuterat med Region Värmland om gravidas situation. När ingen överenskommelse nåddes valde Camilla Gustafsson, ordförande för Vårdförbundet Värmland och huvudskyddsombud, att lägga ett skyddsstopp för tre gravida röntgensjuksköterskor i Karlstad. Hon ville ha en garanti för att trion skulle slippa patientnära arbete, och såg hellre att de jobbade i manöverrummet under undersökningar.

Läs även: Gravida fortfarande oroliga för covidvård

Tre dagar senare hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet med motiveringen att arbetsgivaren hade gett utbildning i av- och påklädnad av skyddsutrustning. Samtidigt erbjöds gravida i vecka 28 och framåt, med vissa riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, omplacering. Alla övriga gravida erbjöds omplacering från och med vecka 36.

Fick medhåll

Men Camilla Gustafsson lät sig inte nöjas med det.

— Det var många medlemmar som fortsatt kände stor oro. Dessutom var det upp till varje enskild chef att bedöma och hantera risken för gravida, vilket gjordes på olika sätt. Det är oacceptabelt med tanke på att vi vet så lite om hur den gravida och barnet påverkas av viruset, säger Camilla Gustafsson.

I slutet av juli vände hon sig på nytt till Arbetsmiljöverket med en begäran om arbetsmiljöåtgärd, där hon krävde ett generellt förbud.

Arbetsmiljöverket går nu helt och hållet på Vårdförbundets linje. Efter en inspektion konstaterar myndigheten att det fortsatt finns en stor oro bland gravida, att det saknas riskbedömningar i en del fall och att chefer fattar olika beslut. I en del fall jobbar gravida med bekräftat eller misstänkt smittade patienter.

Förbud inom några veckor

Arbetsmiljöverket understryker att det finns studier som tyder på att en covid-19-infektion hos gravida kan ge en ökad risk för tillväxthämning hos barnet, för tidig förlossning eller ökad risk för kejsarsnitt. Eftersom kunskapsläget fortfarande är osäkert bör försiktighetsprincipen gälla.

Arbetsmiljöverket överväger därför att från och med den 15 oktober 2020 förbjuda Region Värmland att låta gravida utföra arbetsuppgifter med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19. Myndigheten kan även komma att förelägga regionen att senast den 29 oktober undersöka samtliga gravidas arbetssituation och vidta åtgärder om det finns risk för ”skadlig inverkan på graviditeten eller för annan ohälsa.”

Vägledande beslut

Arbetsgivaren har fram till den 1 oktober på sig att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav och villkor. Men mycket tyder på att Arbetsmiljöverket redan bestämt sig, och det kommer bli vägledande för hela vården. 

— Får vi in liknande ärenden kommer vi att fatta liknande beslut. Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de utsätts för det nya coronaviruset, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Gäller alla gravida

Camilla Gustafsson gläds åt att den segdragna kampen för gravida medlemmar äntligen ger resultat.

— Det här känns tryggt och bra. Många har varit osäkra och rädda. Med rätta, för vi har tyvärr sett ett 80-tal inom vården i Värmland insjukna i covid-19, varav en gravid. Det betyder att skyddsutrustning inte alltid räcker, rutiner kan fallera som gör att personal smittas. Därför känns det extra bra att Arbetsmiljöverket inte nämner någon särskild graviditetsvecka, utan så fort arbetsgivaren får kännedom om att en anställd väntar barn ska de vidta åtgärder, säger Camilla Gustafsson.

Kritik från regionen

Region Värmland anser sig redan i dag uppfylla arbetsmiljölagens krav, och säger sig hantera frågan ”utifrån det evidensläge som finns i dag kring graviditet och arbete med covid-patienter”. Regionen anser att ett generellt beslut sänder signaler om att skyddsutrustning inte räcker, och menar att det kan få konsekvenser för vården om alla gravida ska omplaceras.

Camilla Gustafsson kallar regionens invändningar för rent nonsens.

— Det är inte så många inom vården som är gravida, och det gäller bara en begränsad period. Går det inte att besätta nyckelkompetenser på grund av detta, då har man för dålig grundbemanning. Man vet ju dessutom att den som är gravid snart ska vara föräldraledig, det behöver planeras för det och tas in vikarier. Nu tidigareläggs bara planeringen något. Dessutom kan alla våra medlemsgrupper göra annat än att träffa patienter under en period, och ändå bidra till verksamheten, säger Camilla Gustafsson.

Vårdfokus har sökt Wolmer Edqvist, HR-chef i Region Värmland.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida