Bemanningskris

Nya krav: Jobb varannan helg fortsätter

Nya krav: Jobb varannan helg fortsätter
Sjuksköterskan Christel Wallin på Trollhättans akutmottagning hann jobba 53 timmar övertid på de fyra veckor hon var i tjänst, efter att ha tillfrisknat från covid-19. Bild: Privat

När coronakrisen kom ställde sjuksköterskorna upp på att jobba varannan helg utan extra ersättning på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla. Nu förlängs kravet resten av året. Men personalen orkar inte längre. ”Jag funderar på att lämna yrket”, säger Christel Wallin.

19 augusti 2020

Det plingar i telefonen varje dag. Det är chefer som försöker lösa några av de ungefär 560 vakanta passen som akutmottagningen på Trollhättans sjukhus haft i sommar.

På akuten och flertalet andra avdelningar inom Nu-sjukvården, med sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan, arbetar sjuksköterskorna varannan helg, sedan i april. För att lösa bemanningsproblemen arbetar de också många tolv-timmarspass och övertidstimmar.

Nu har ledningen just gått ut med att även under hösten gäller tjänstgöring varannan helg för sjuksköterskor.

– Det är förödande. Många är helt slut. När pandemin kom visade vi sjuksköterskor att vi ställer upp, men det här kan inte bara fortsätta, utan någon ersättning vare sig i pengar eller  tidskompensation, säger Christel Wallin, sjuksköterska på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, i Trollhättan.

Svårt att rekrytera

Sjukhuset har länge haft problem med att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

För att göra arbetsplatsen mer attraktiv infördes nedsatt arbetstid med patienter. 15 procent av arbetstiden har, före coronan, kunnat användas till andra arbetsuppgifter och återhämtning.

Värst drabbad av brist på sjuksköterskor har akutmottagningen varit, och där användes tiden som förfogades utan patienter som nedsatt arbetstid.

– I utbyte mot att vi arbetade varannan helg räckte det med att vi arbetade 32,2 timmar i veckan på akuten och på vissa avdelningar. Det sågs av många som en morot att arbeta där, till exempel av mig när jag började. Men nu, när många är så trötta, ska vi arbeta varannan helg, men fullt antal timmar i veckan, säger Christel Wallin.

Extratiden de haft togs bort i april på grund av coronakrisen. Men kravet att arbeta varannan helg låg kvar. Veckoarbetstiden blir nu ofta över 38,25 på akutmottagningen. En orsak är de nya långa arbetspassen på tolv timmar som införts i sommar.

– Vi arbetar mycket övertid. Jag har jobbat fyra veckor i sommar, för först hade jag covid. På den korta tiden har jag ändå hunnit arbeta 53 timmar övertid, säger hon.

Ville se en handlingsplan

Redan i januari i år krävde Vårdförbundet och tre andra fackförbund att arbetsgivaren skulle göra en riskbedömning på akuten och sedan en handlingsplan. Facken tyckte att situationen var alarmerande på grund av personalbristen.

Läs mer: Tvärfackligt krav på åtgärder på akuten i Trollhättan

Anna Tjus är huvudskyddsombud för Vårdförbundet. Foto: privat

Anna Tjus är huvudskyddsombud för Vårdförbundet inom Nu-sjukvården i Västra Götaland. Hon oroar sig för att sjukhusen i Trollhättan och i Uddevalla kommer att förlora personal när kravet på att arbeta varannan helg ligger kvar tills årsskiftet.

– Jag tror att det är ett kontraproduktivt beslut. Vi märker bland medlemmarna att det finns en stor uppgivenhet och frustration. Det har vi framfört när vi gjorde riskbedömningen tillsammans med arbetsgivaren. Men de fattade beslutet ändå, säger hon.

Dubbel ob-ersättning

Anledningen till beslutet om fortsatt arbete varannan helg är att ha beredskap för covid under hösten, samt ta igen vård som ställts in under våren, enligt Björn Järbur som är sjukhusdirektör i Nu-sjukvården.

Någon extra ersättning, utöver ob, är inte aktuell för att kompensera sjuksköterskorna. 

– Men vi har inom Västra Götalandsregionen arbetat med att få till en attraktiv OB-ersättning, bland annat med fördubblad OB-ersättning för sjuksköterskor som arbetar natt, säger Björn Järbur i Dagens Medicin.

I beslutet ingår att vårdavdelningarna och deras mottagningar ska arbeta mer flexibelt med bemanningen. Även de som arbetar dagtid får räkna med helgarbete under hösten.

Köper inte orsaken bakom

Vårdförbundets huvudskyddsombud Anna Tjus köper inte hela resonemanget.

– Arbetsgivaren menar att de tar höjd för covid. Men vi ser det inte så. Det finns inte personal helt enkelt. Vi måste ha ett möte nästa vecka. Vi fackförbund kommer att aktualisera riskbedömningen som legat på is på grund av pandemin, säger hon.

Hon tror att den tuffa sommaren, då medarbetarna fått ta ut semestrar i tvåveckors-perioder och däremellan arbeta intensivt, med några långpass varje vecka spelar roll för att sjuksköterskorna är besvikna.

– Arbetsgivaren tycker att det är viktigt att villkoren blir lika för alla. Avdelningar ska inte kunna konkurra med varandra om bättre scheman. Samtidigt undrar våra medlemmar varför de ska hålla sig kvar här. De har haft taskig löneutveckling, men får allt tuffare krav och måste jobba varannan helg, säger Anna Tjus.

Funderar på att lämna yrket

Sjuksköterskan Christel Wallin tycker att det känns orättvist att sjuksköterskorna inte får gehör för sina önskemål.

– Om det är så svårt med pengar som ersättning, behöver de kika på arbetstidsförkortning. Jag är rädd att många lämnar regionen, och till och med yrket.

Hon själv har bara hunnit arbeta i två år, men har redan hunnit bli skrämd.

– Det känns tråkigt, för jag älskar mitt arbete och vill hjälpa människor. Men jobbet gör mig orolig och uppstressad även hemma, det är jättetung belastning på helgerna. Och treskiftsarbetet har gett sömnproblem.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida