akutsjukvård

”Det är fruktansvärt att det ska vara så här”

”Det är fruktansvärt att det ska vara så här”
Akutmottagningen på NÄL i Trollhättan får kritik av Ivo för att risker i samband med att patienter blir kvar på akuten för att det inte finns vårdplatser på avdelningarna. Arkivbild: Sebastian Lamotte/TT.

Akutmottagningen i Trollhättan kritiseras av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för att patienter blir kvar för länge på akuten när det är brist på vårdplatser på avdelningarna. Vårdförbundets förtroendevalda vittnar om en mycket pressad arbetssituation.

10 oktober 2019

– Vi får inte iväg patienterna till vårdavdelningar så fler och fler blir kvar på akuten. Det har hänt att man stått som ensam sjuksköterska med 40 patienter, säger Åsa Sultan, förtroendevald för Vårdförbundet på akutmottagningen vid NÄL i Trollhättan.

Efter att ha gjort en tillsyn på akuten riktar Ivo nu kritik mot vårdgivaren. ”Ivo bedömer att det inte är förenligt med god och säker vård att patienter blir kvar på akutmottagningen efter beslut om inskrivning på vårdavdelning”, skriver myndigheten i sitt beslut. De påtalar också att det är svårt för sjuksköterskorna att hinna övervaka och tillgodose patienternas olika behov. Något som Åsa Sultan verkligen håller med om.

”Ger inte god vård”

– Man går ständigt med dåligt samvete för att man inte hinner. Vi springer runt och försöker så gott vi kan, men det går helt enkelt inte. Det är så fruktansvärt att det ska vara så här. Man vill ju ge god vård och det gör vi inte, säger hon.

Det är framför allt de äldre patienterna som far illa, påpekar Åsa Sultan. De blir liggande på akutbritsar och utan ordentlig mat, ibland upp till ett dygn.

– Sjukhuset har dragit ner så många vårdplatser för att det saknas personal. Här på akuten saknas det också omkring tio sjuksköterskor så det blir mycket extrapass och övertid och de får ta in bemanningssjuksköterskor för att vi ska klara oss.

Brister i kompetens

Under Ivo:s tillsyn framgick det också att svar på provtagningar och undersökningar riskerar att inte bedömas i tid eftersom de olika systemen inte samarbetar och svaren måste bevakas aktivt.

Ivo bedömer också att det finns risker på akutmottagningen när det gäller erfarenhet och kompetens, framför allt när det gäller arbetssituationen för AT-läkarna och hyrläkare.

Ivo nöjer sig dock med att påtala bristerna och vidtar inga åtgärder.

Många som slutar

Enligt Åsa Sultan har arbetsmiljön varit tuff i många år och personalomsättningen är hög. Själv har hon precis sagt upp sig och går till ambulansen i stället.

– Det är inte nyttigt för kroppen att ha det så här. Vi har visserligen en arbetstidsförkortning med 32 timmars arbetsvecka, men vi har ett slitigt schema också med tjänstgöring varannan helg och vi arbetar kväll minst hälften av våra pass. Just nu får jag inte in det i mitt liv, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida