Östersund. Planer för förbättrad arbetsmiljö övertygar inte

Schemalagda raster och månadsanställning för timvikarier ska få ordning på den dåliga arbetsmiljön vid Östersunds sjukhus. Men Vårdförbundet är tveksamt till om åtgärderna räcker.

Vårdfokus har tidigare berättat om protesterna mot arbetsmiljön vid Östersunds sjukhus. En kombination av ökat behov av avancerad vård och för låg grundbemanning har gjort att flera kirurg- och medicinavdelningar under en längre tid gått på knäna. 

I stället för att jobba långsiktigt för att förändra situationen menar Vårdförbundet att arbetsgivaren allt oftare använt det så kallade dragspelet, en möjlighet att öppna fler vårdplatser och ringa in personal när behovet uppstår. Enligt Vårdförbundet har detta lett till att telefonerna gått varma hos personalen. I takt med att vikarierna blivit färre har personalens situation blivit allt värre.

Under våren har Vårdförbundet i flera anmälningar till Arbetsmiljöverket redogjort för det svåra läget. Dessa resulterade i slutet på maj i krav på omedelbara arbetsmiljöförbättringar och hot om viten från Arbetsmiljöverkets sida.

Månadsanställer timvikarier

Nu har område medicin, Centrum för medicinska specialiteter, lämnat in en redogörelse till myndigheten om hur läget ska förbättras. Bland annat ska månadsanställning erbjudas till timanställda sjuksköterskor, beviljade ledigheter på akutvårdsavdelningarna ses över, raster schemaläggas för sjuksköterskor och undersköterskor samt helgrondscheman för läkare införas.

För att säkerställa personalens vila innan de rings in för extraarbete ska korttidsfrånvaro i första hand bemannas av timvikarier.

Mer verkstad

Men Kristine Isaksson, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Jämtland, är inte övertygad. Hon vill se mindre prat och mer handling från arbetsgivaren.

– Min spontana tanke är att det är lätt att skriva och svårt att göra. Att erbjuda timvikarier månadsanställning, det är positivt så klart. Men det känns som att mycket av det här rör framtiden. Våra medlemmar sliter hårt nu, säger Kristine Isaksson.

Infektionsavdelning återanställde

Den enda åtgärden som kan förändra något på riktigt menar hon är att bemanna upp. Och även om det ekonomiska läget är kärvt inom Jämtlands läns landsting är det inte omöjligt, säger Isaksson.

– På infektionsavdelningen tog man bort tre fasta tjänster tidigare i år. Dessa har nu återanställts eftersom man insåg att det i längden ändå inte blev billigare att ringa in folk. Det finns alltså goda exempel att titta på.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida