Sjuksköterskor flyr från Varberg

Sjuksköterskor flyr från Varberg
Medicinavdelningen har varit underbemmad alldeles för länge, säger Camilla Henningsson, Vårdförbundets ordförande Halland.

Nästan hälften av vårdplatserna stängs på medicinkliniken efter att 16 sjuksköterskor sagt upp sig.

12 februari 2015

Situationen på medicinavdelningarna på Varbergs sjukhus har varit pressad länge. Det är underbemannat och allt fler vakanta tjänster täcks med bemanningsjuksköterskor.

– När det är så få fast anställda försämras arbetsmiljön. Det sker inte utvecklingsarbeten, vi-känslan och tillhörigheten försvinner. Arbetsmiljön är redan hård och överbeläggningar vanliga. När de nyfärdiga som söker arbete dessutom inte får gehör för sina lönekrav väljer de bort kliniken, säger Camilla Henningsson, ordförande i Vårdförbundet Halland.

Stängt tio vårdplatser

Trots att Vårdförbundet påtalat hur allvarliga problemen är vid flera tillfällen har ingen handlingsplan upprättats. Nu finner sjukhusledningen att patientsäkerheten inte går att garantera och stänger därför 10 av 25 vårdplatser.

– Risken är att de låtit problemen med arbetsmiljön gå för långt och att skyddsombudet måste ta till tråkiga åtgärder. Det är nära att hela vårdavdelningen behöver stängas nu.

Camilla Henningsson är besviken över att arbetsgivaren inte tagit tag i frågan tidigare, trots goda samtal.

– Det måste hända något också. Nu vill verksamhetschefen ta fram en handlingsplan. Det vill vi också – i går.

Negativ spiral

Avdelningen är inne i en negativ spiral, där de få som är kvar får en allt tuffare situation. Vårdförbundet har hört att ännu fler funderar på att sluta.

– Vi hör talas om hjärtklappning, dubbelseende och illamående av stressen. De som har slutat är så lättade och tycker att vården på de nya arbetsplatserna är som en helt annan värld. Sjuksköterskor måste kunna ta raster och gå på toaletten utan panikkänsla.

Camilla Henningsson hoppas på snabba åtgärder nu när den pressade situationen så tydligt går ut över patienter som behöver vård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida