Tuva är missnöjd med lönen

Det är spännande att vara sjuksköterska. Men lönen och arbetstiderna är för dåliga.

Det säger Tuva Bjercke, sjuksköterska på gyn- och förlossningsavdelningen på Ullevåls universitetssjukhus i Oslo.

Det började väl egentligen med att hon var med i en frivillig försvarsorga­nisation. Det var spännande att vara sjukvårdare på övning ute i fält. Den spänningen söker – och får – hon fortfarande i sitt arbete som sjuksköterska.

Men det är mycket hon är kritisk mot: både de löner som erbjuds i den kvinnodominerade branschen och arbetstiderna.

Vid 30 års ålder och efter sex år som sjuksköterska har Tuva Bjercke funderat på att vidareutbilda sig, men än så länge arbetar hon som allmänsjuksköterska på den postoperativa avdelningen på gyn- och förlossningsavdelningen på Ullevål.

– Det är en av de bättre på sjukhuset, säger hon. Vi har också många svenska sjuksköterskor här. Det är bra: de kommer in med hög kompetens och rik erfarenhet och gör att avdelningen blir ännu bättre.

Hon tycker också att tempot och arbetsuppgifterna är mycket mer inspirerande än när hon arbetade på en vanlig vårdavdelning eller inom hemsjukvården. All hennes erfarenhet kommer från arbete i Osloområdet; hon har inte arbetat utomlands eller ens i någon annan del av Norge.

Varför hon blev sjuksköterska? Det var ju det där med det militära. Hon har inte gjort lumpen, utan var med i en frivilligorganisation som skötte sjukvården i fält. Det var spännande övningar, och hon bestämde sig för att bli sjuksköterska.

– Jag tycker om att ge till människor som behöver min omsorg. Det är meningsfullt och jag får mycket tillbaka.

Arbetsinnehållet är det enda Tuva Bjercke är fullt nöjd med. Där sätter hon högsta betyg: en femma.

Men det är mycket som kunde vara bättre i sjukvården. Arbetstiderna, till exempel.

Tuva Bjercke jobbar på ett rullande schema dag-kväll-natt. Hennes arbetspass är mellan sex och tio timmar långa. Räknat över en vecka är arbetstiden 35,5 timmar.

– Men inom manliga yrken som har samma rullande schema som vi i sjukvården är arbetstiden två timmar kortare per vecka. Det tycker jag är sjukt!

Så betyget på arbetstiderna blir bara en tvåa. Ännu sämre tycker hon om lönen: den får bara en etta i betyg. Vilket kanske förvånar många svenska sjuksköterskor, som gärna åker till Norge för att lönerna är så bra. Tuva Bjerckes egen lön – efter sex år som sjuksköterska – är 25 600 (norska) kronor i månaden plus ob-tillägg på runt 3 000 kronor i månaden.

Återigen är det genusperspektivet som upprör. Enligt Tuva Bjercke har den som jobbar i ett kvinnodominerat yrke bara 80 procent av lönen jämfört med »mansyrkena«. Visserligen har den norska likalönskommissionens förslag för att jämna ut löneskillnaderna mellan könen nu nått Stortinget, den norska riksdagen.

– Men tre miljarder kronor – det är alldeles för lite för att rätta till skillnaderna. Det påstår i alla fall lo1.

Så Tuva Bjercke känner att sjuksköterskeyrket är dåligt värdesatt i det norska samhället. Därför kan hon inte heller ge yrkets status högre betyg är en trea.

* Precis som i Sverige är lo, Lands-organisationen, Norges största fackliga centralorganisation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida