Vårdkrisen kan tvinga arbetsgivarna att se över arbetstiderna

Vårdkrisen kan tvinga arbetsgivarna att se över arbetstiderna
Runt om i landet pratar Vårdförbundets förtroendevalda hälsosamma arbetstider med arbetsgivare - som visar måttligt intresse. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundets förtroendevalda pratar nattarbetstider med arbetsgivarna. De möts av ointresse, individuella överenskommelser och åsikten: "det här är en central fråga".

9 oktober 2015

Kerstin Erlandsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Dalarna, är trött på att diskutera arbetstider med arbetsgivare som uppvisar ett kompakt motstånd mot alla lösningar som innebär kortare arbetstid.

– Jag har slitit med frågan sedan det lokala arbetstidsavtalet sades upp för tre år sedan. Värst av allt är att möta arbetsgivarens brist på insikt om sambandet mellan det uppsagda avtalet och den vårdkris som nu råder i Dalarna, säger hon.

Orimlig arbetsbelastning

I mars rapporterades att 78 av 400 vårdplatser vid Falu lasarett var stängda och att bristen på sjuksköterskor var akut. I press och tv vittnade sjuksköterskor om orimligt hög arbetsbelastning och alltför lite tid till återhämtning.

Men det var när en upprörd kirurg tog bladet från munnen och sa att man tvingades avvisa svårt cancersjuka patienter som landstinget vaknade till.

– Då presenterade arbetsgivaren en lösning som gav mer pengar till personal på enheter med verksamhet dygnet runt. Helt enkelt för att ingen ville jobba kvar under de villkor som rådde.

Kerstin Erlandsson applåderar inte lösningen ”mer pengar”. Vårdförbundet protesterar förstås inte mot det, men föredrar det mer långsiktiga: hälsosamma arbetstider. Därför är avdelningen i Dalarna en av 21 lokala avdelningar som står bakom yrkandet om kortare veckoarbetstid för personal som arbetar natt.

Utebliven respons

Yrkandet om 14 timmars ersättning för 10 timmars arbete lämnades till arbetsgivarna i maj. Än så länge har responsen uteblivit, men om två veckor ska Vårdförbundet i Dalarna träffa landstingets arbetsgivarrepresentanter.

– Några kommuner har redan avtal och där har nattavtalen hittills inte varit någon het fråga. Det här är en fråga för sjukhusen. Det finns inget nattvak längre. Numera pågår vården dygnet runt och arbetstrycket på nätterna är lika hårt som på dagarna, säger Kerstin Erlandsson.

Jobbar deltid för att orka

Det höga arbetstrycket på nätterna är en av anledningarna till att Eva Strandh, ordförande för avdelningen i Värmland, anser att hälsosamma arbetstider är en av Vårdförbundets viktigaste frågor. Många medlemmar går ner i arbetstid för att klara liv och hälsa och hon ser det som en sorts ofrivillig deltid.

– Det handlar om hälsa, men också om jämställdhet. Våra medlemmar ska inte behöva arbeta deltid för att heltid är för pressande. För att orka med måste de sälja bort sina framtida pensioner, säger hon.

Vårdförbundet i Värmland har haft samtal om arbetstider med landstinget och med nästan alla kommuner. De flesta är ointresserade av att sluta lokala avtal. Men Eva Strandh tycker ändå att samtalen har något gott med sig.

– Vi märker att arbetsgivarna inte är uppdaterade när det kommer till forskning om hur nattarbete påverkar hälsan – och det blir de i våra samtal. Så samtalen är bra, men hittills har de inte resulterat i några avtal.

Enskilda överenskommelser

Vårdförbundet vill inte ha avtal som ensidigt kan sägas upp av arbetsgivarna, men flera landsting har den senaste tiden presenterat lokala lösningar med enskilda överenskommelser om extra lönepåslag för dem som arbetar natt. Ett exempel är Norrbotten, där ordföranden Erica Ohlsson hade hoppats på ett mer långsiktigt tänkande från arbetsgivarhåll.

– För tio år sedan hade vi ett kvotsystem där tio timmars arbete vanlig natt ersattes med tolv timmars ledighet. När nu landstinget har fått svårt att rekrytera kommer man med en tillfällig lösning som innebär mer pengar åt dem som jobbar enbart natt, säger hon.

I Norrbotten innebär det återigen enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare, som ensidigt kan sägas upp av arbetsgivaren.

– När vi mötte landstinget för att prata om vårt yrkande såg de inte värdet av ett kollektivavtal. Jag tycker att de enskilda överenskommelserna är som att gå bakåt i tiden. Det borde dessutom vara besvärligt för arbetsgivaren att skriva avtal med varje individ, säger Erica Ohlsson.

Arbetsgivaren börjar mjukna

Förutsättningarna ser lite olika ut i landet, men arbetstidsmåttet är detsamma på många håll. Skåne är ett exempel där de som jobbar ständig natt har en veckoarbetstid på 36,33 timmar, och de som arbetar treskift har 38,25 timmar.

– Regionen har haft en hårdnackad inställning till att de som jobbar natt ska jobba färre timmar i veckan, men nu är de mer intresserade av att föra sådana samtal. Det är svårt att behålla personal på sjukhusen och sjukskrivningstalen skjuter i höjden. Arbetsgivaren inser nog att något måste göras, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

I mitten av december hoppas han att det ska finnas ett kollektivavtal om nattarbetstider – underskrivet av Vårdförbundet och Region Skåne.

Och om ni inte kommer överens?

– Då är det upp till förbundsstyrelsen att avgöra om huvudöverenskommelsen sägs upp.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida