Kräver kortare arbetstid för alla som jobbar natt

Kräver kortare arbetstid för alla som jobbar natt
Vårdförbundet vill se långsiktiga lösningar som innebär att medlemmar som arbetar på nätterna får kortare veckoarbetstid. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundets alla avdelningar yrkar på 14 timmars kompensation för 10 timmars nattarbete. Arbetsgivarna har inte svarat ännu.

Vårdförbundets kamp för hälsosamma arbetstider fortsätter. Under våren lämnade de 21 lokala avdelningarna nästan likadana yrkanden till landets kommuner, landsting och regioner.

Viktigast är att alla som arbetar natt helt eller delvis får tid för vila och återhämtning. Kravet är att 10 timmars nattarbete ska räknas som 14 timmar.

– Det här en avgörande fråga för våra medlemmars hälsa. Dagens schemaläggning för dem som arbetar på nätter ger inte den tid för vila och återhämtning som behövs, säger Ove Rang, chef för Vårdförbundets förhandlingsstrategiska avdelning.

Orkar inte mer

Det finns forskning som visar att nattarbete i kombination med arbete under dagtid är skadligt för hälsan. Det finns också en verklighet som rapporterar om sjuksköterskebrist och stängda vårdplatser. Sjuksköterskor säger upp sig för att de inte orkar mer.

Vårdförbundet har drivit frågan om ett centralt arbetstidsavtal sedan arbetsgivare ute i landet började säga upp de lokala avtalen för ett par år sedan. Men i mars gav Sveriges kommuner och landstings nyvalda ordförande för förhandlingsdelegationen, Heléne Fritzon, ett tydligt besked. Arbetstidsavtal ska slutas lokalt, sa hon.

Ett par månader senare berättade Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, att många och långa samtal med vårdens arbetsgivare om vikten av ett centralt arbetstidsavtal inte hade lett till något resultat. Förbundet ändrade sin strategi och meddelade att man tänkte ta initiativ till lokala kollektivavtal om nattarbetstid och OB-tillägg.

Kräver tid för vila och återhämtning

I början av sommaren skickades förhandlingsframställningar ut till 240 kommuner och 21 landsting och regioner. Vårdförbundets 21 avdelningar gick ut med nästan likadana yrkanden till vårdens arbetsgivare. Vissa lokala anpassningar gjordes, men huvudbudskapet var detsamma: ”vi kräver tid för vila och återhämtning”.

– Vi har en gemensam politisk uppfattning om vad som krävs för att arbetstider ska kallas hälsosamma i förbundet, därför ser yrkandena nästa likadana ut, säger Ove Rang.

261 arbetsgivare har tagit emot yrkandena. Svaren har inte kommit ännu – inget avtal har skrivits under. Trots det ser Cecilia Helldén, förhandlande ombudsman med ansvar för arbetstidsfrågor, åtminstone två bra saker med Vårdförbundets förhandlingsframställan.

– Alla avdelningar har kommit till tals med sina lokala arbetsgivare, som nu har klart för sig vad vi vill när det gäller arbetstiderna. En annan bra sak är att en del redan nu har svarat att de inte vill ha lokala avtal utan att det är en fråga för centrala parter, säger hon.

Vill ha central reglering

För Vårdförbundet är det viktigt att det inte återigen sluts lokala avtal som kan sägas upp ensidigt av arbetsgivaren.

– Vårdförbundets uppfattning är fortfarande att det behövs en central reglering av arbetstiderna och blir det inga lokala avtal är det vad vi kommer att verka för, säger Ove Rang.

Huvudavtalet, med de allmänna bestämmelserna, AB, som reglerar arbetstiderna, löper ut första april nästa år. Om parterna inte kommer överens, och om avtalet ska sägas upp måste det göras tre månader innan dess.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida