”Arbetstidsavtal är en fråga för lokala arbetsgivare”

”Arbetstidsavtal är en fråga för lokala arbetsgivare”
I dag valdes socialdemokraten Heléne Fritzon till ny ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Foto: Thomas Carlgren

Heléne Fritzon ska leda SKL:s förhandlingsdelegation. Ställer sig kallsinnig till centralt arbetstidsavtal.

25 mars 2015

Socialdemokraten Heléne Fritzon har varit vice ordförande i Sveriges kommuner och landstings förhandlingsdelegation. I dag efterträder hon moderaten Ingela Gardner Sundström som ordförande.

I likhet med den nyvalda ordföranden i SKL, partikamraten Lena Micko, brinner Heléne Fritzon för rätten till heltid.

Men hur ser du på den för Vårdförbundet så viktiga frågan om ett centralt arbetstidsavtal?

– Det är ingen ny fråga i delegationen och vi förordar lokala lösningar. Vi vet att förutsättningarna ser olika ut i landet och ser ett oerhört värde i att ge utrymme för lösningar som passar lokalt. Samtalen fortsätter i de kommande förhandlingarna där vi får se vilka yrkanden som kommer. Men vår grundläggande hållning är att arbetstidsavtal är en lokal fråga.

”Svarar inte på sådana frågor”

Vårdförbundet vill också ha en centralt reglerad akademisk specialisttjänstgöring, AST. Vad anser du om det?

– Nu är du inne på detaljer i kommande förhandlingar och sådana frågor svarar jag inte på ännu. Viktigast för mig just nu är att träffa min nya förhandlingsdelegation.

Jobba med jämställda löner

Jämställda löner då – är det en fråga för parterna eller krävs statlig inblandning för att höja kvinnokollektivens lönenivåer?

– För att kunna locka unga till arbete inom vård och omsorg måste SKL vara en attraktiv arbetsgivare. De närmaste tio åren kommer vi att behöva rekrytera 250 000 medarbetare – bara inom vård och omsorgssektorn. För att lyckas måste vi jobba med jämställda löner. I min kommun har vi arbetat med särskilda kvinnopotter som kan vara ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan könen. Lösningarna kan se olika ut, men en sak är säker: det är en fråga för parterna. Det är en uppriktig ambition från min sida att jämställda löner kommer högt upp på dagordningen.

Viktigt med kompetensutveckling

Många inom vården har arbetsvillkor som sliter ut dem i förtid. Vad är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Rätt utbildning för att kunna leverera det som förväntas är viktigt, liksom möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Man ska trivas på sitt jobb. Det kan också handla om att använda kompetensen rätt. Ett bra exempel är tolv avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi som har utexaminerats från Linköpings universitet.

Vad blir det första du gör som ny ordförande för förhandlingsdelegationen?

– Det är viktigt att en förhandlingsdelegation med en ny politisk majoritet sätter sina värderingar på arbetet. Vi måste prata ihop oss och mycket kommer också att handla om kunskapsinhämtning. Att förbereda oss för den kommande avtalsrörelsen kommer först. Det är ett komplext och viktigt uppdrag att förhandla och teckna centrala avtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida