Här ger många nattpass 30 timmars arbetsvecka

Här ger många nattpass 30 timmars arbetsvecka
Camilla Tellström, ordförande i Halland, hoppas att projektet med förkortad arbetstid ska sprida sig. Foto: Vårdförbundet

I Region Halland har arbetsgivaren sänkt veckoarbetstiden för dem som arbetar natt — och har inga problem att rekrytera sjuksköterskor.

9 oktober 2015

Sedan 2011 har Vårdförbundets avdelning i Halland haft samtal om hälsosamma arbetstider med arbetsgivarna i regionen. Under den tiden har olika arbetstidslösningar för nattarbetande sjuksköterskor prövats: beredskapsavtal, vilotid och att räkna en arbetad timme som tre.

Camilla Tellström, ordförande i Halland, låter nöjd. Regionen har sänkt arbetstiden till 34 timmar i veckan för sjuksköterskor som jobbar bara natt, och för dem som arbetar minst 20 procent natt. Dessutom har de tagit initiativ till ett pågående projekt som innebär att ju fler nätter man jobbar desto kortare arbetstid får man.

– Projektet gäller iva på lasarettet i Halmstad och det har lett till att flera av sjuksköterskorna som arbetar natt är nere på en veckoarbetstid på 30 timmar.

Inga lediga tjänster längre

Ett grepp som har blivit en succé. På iva i Halmstad har man inga rekryteringssvårigheter längre. Lokal press skriver om en klinik som inte har några lediga tjänster och som inte behöver anlita bemanningsföretag. Chefer från hela landet hör av sig för att få veta hur de har gjort på iva.

– Här märker vi en vilja hos arbetsgivaren att tänka nytt om arbetstider. Projektet på iva började med att cheferna där föreslog modellen med minskad tid för fler nätter. Nu gäller det att få politikerna att säga ja till en permanent lösning. Till våren vet vi om det här är ekonomiskt försvarbart, säger Camilla Tellström.

Alla verkar vara vinnare

En delavstämning som gjordes innan sommaren visade att alla verkar vinna på den förkortade arbetstiden. När sjuksköterskorna arbetar färre timmar i veckan orkar de täcka upp för sjuka eller lediga kolleger. Och de gör det utan att chefer måste ägna tid och kraft till att ringa runt och övertala.

I Halland har de en bra dialog med regionen. Arbetsgivaren har visat att de vill satsa på hälsosamma arbetstider. Men Camilla Tellström tycker ändå att de yrkanden som Vårdförbundets 21 lokala avdelningar har lagt är ett bra verktyg för fortsatta samtal.

– Yrkandet hjälper oss att vara tydliga i vad vi vill och förhoppningsvis kan det skapa möjligheter att utveckla arbetstiderna åt rätt håll. Det är en markering från vår sida om hur viktig arbetstidsfrågan är. Jag hoppas att de goda exempel som finns här ska sprida sig, säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida