Höjd lön och bättre arbetstider ska minska sjuksköterskebristen

Höjd lön och bättre arbetstider ska minska sjuksköterskebristen
Arbetstider är en viktig fråga när landstingen försöker åtgärda sjuksköterskebristen. Arkivbild: Colourbox

Flera landsting och regioner måste nu satsa på höjda löner och färre helgpass för att få sjuksköterskorna att stanna.

Sjuksköterskebristen är kännbar i de flesta landsting och regioner. I det nya numret av Vårdfokus berättar vi om problemen i Värmland där bristen på sjuksköterskor har tvingat ledningen för akuten till extra lönetillägg och översyn av arbetstiderna. (Se länk nedan till höger).

Mer än hälften av sjuksköterskorna på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad har slutat det senaste året. Arbetstider, arbetsmiljö och låga löner uppges som viktiga skäl.

Allt svårare att rekrytera

Vårdfokus har frågat personalchefer i landsting och regioner och på de större sjukhusen hur allvarlig sjuksköterskebristen är. Det framgår tydligt av svaren att det har blivit allt svårare att rekrytera både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

De flesta uppger den nationella bristen som det huvudsakliga skälet till rekryteringsproblemen. Bristen på sjuksköterskor gör också arbetsmiljön sämre för dem som jobbar kvar, vilket leder till att fler slutar och så vidare i en nedåtgående spiral.

Flera personalchefer uppger att lönefrågan har stor betydelse när sjuksköterskor väljer att tacka ja eller nej till en tjänst. Arbetstider är en annan orsak. Sjuksköterskor väljer andra arbetsgivare än sjukhusen för att slippa treskift, nattarbete och helger.

Färre helgpass

I Sörmland avsätter landstinget 45 miljoner för åtgärder som ska förbättra personalsituationen så att bland annat fler stängda vårdplatser ska kunna öppnas. En av åtgärderna är minskat helgarbete, från arbete varannan helg till två av fem helger. Man ska också se över schemaläggningen för dem som arbetar skift.

Även i Dalarna har den rödgröna landstingsmajoriteten prioriterat färre helgpass och höjda löner i den kommande budgeten. Landstinget ska utreda möjligheten att låta sjuksköterskor arbeta var tredje helg i stället för varannan.

Särskild lönesatsning

I Gävleborg lovar den nya landstingsmajoriteten med S, MP, C och V att satsa 20 miljoner på att höja sjuksköterskornas löner. Även den nya rödgröna majoriteten i Region Skåne har lovat höjda löner, men oklart med hur mycket.

Liknande lönesatsningar har tidigare gjorts bland annat i Västerbotten, Uppsala, Sörmland och Örebro.

Brist i hela landet

 • I Stockholm uppger Danderyds sjukhus att de saknar ett 70-tal sjuksköterskor, Södersjukhuset skulle behöva 40 sjuksköterskor och 20 specialistsjuksköterskor, St Görans sjukhus saknar omkring 50 och Södertälje sjukhus 25 sjuksköterskor.
 • Skåne saknar sammanlagt omkring 230 sjuksköterskor, fasta tjänster och vikariat.
 • NU-sjukvården, med bland annat sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan, saknar ett 60-tal sjuksköterskor, fasta tjänster och vikariat.
 • SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, har ett 40-tal vakanser.
 • Halland: 45 allmänsjuksköterskor samt psykiatrisjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.
 • Sörmland: 60-70 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
 • Dalarna: Drygt 100 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
 • Gotland: 15 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
 • Uppsala: 28 sjuksköterskor och 11 specialistsjuksköterskor.
 • Kronoberg: Ett 50-tal sjuksköterskor.
 • Värmland: Ett 90-tal sjuksköterskor

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida