Sörmland. Vårdförbundet sa inte ja till uppsägning av arbetstidsavtalet

Gick Vårdförbundet med på att säga upp arbetstidsavtalet, trots allt? Det undrar en del medlemmar i Sörmland. Men nej, det gjorde man inte förtydligar Ulla JordÅ¡n, ordförande i Vårdförbundets avdelning Södermanland.

Förvirringen tror Ulla Jordán kan bero på att gårdagens möte mellan Vårdförbundet och landstinget handlade om två saker på en gång.

– Vi blev kallade till både en paragraf 11-förhandling om arbetstidsavtalet och en löneöversyn på samma gång. Löneöversynen hanterades som vanligt, medan förhandlingen om arbetstidsavtalet slutade i oenighet. Arbetsgivaren har valt att ändå driva igenom det. Det är vi naturligtvis inte nöjda med, och det påpekade vi också, men vi kan inte göra något åt det, förklarar Ulla Jordán.

Tid till kompetensutveckling

Parter som ingår avtal har också rätt att säga upp dem. Precis som Vårdförbundet ibland har valt att säga upp avtal, till exempel samverkansavtalet i Skåne nyligen, så kan även arbetsgivaren göra det.

– Arbetsgivaren har rätt att ensidigt säga upp arbetstidsavtalet utan minsta kompensation och det har de gjort på andra håll i landet. Hos oss valde de att mildra uppsägningen med en kompensation i pengar, det vill säga 800 kronor till alla som får gå tillbaka till det centralt reglerade arbetstidsmåttet, säger Ulla Jordán.

Enligt landstinget ska förlängningen av arbetstiden användas dels till miljöförbättrande åtgärder, dels till kompetensutveckling.

Budet offentliggjordes

När det gäller löneöversynsdelen på gårdagens möte släppte dock landstinget till de pengar man förut bara ville ge om Vårdförbundet gick med på en gemensam uppsägning av avtalet. Det vill säga en summa motsvarande 1 500 kronor för alla och tio miljoner kronor till specialistutbildade.

– De hade ju redan gått ut med budet offentligt i media för att göra oss till syndabockar då vi sa nej till längre arbetstid, så alla visste att pengarna fanns.

Dock har Vårdförbundet valt att utifrån löneavtalet dela de 1 500 kronorna i en höjning på 800 kronor för alla medlemmar i direkt vårdverksamhet, och att avsätta 700 kronor till det individuella påslaget utifrån individens bidrag till verksamheten.

Slutgiltigt resultat i juni

– En del medlemmar som hoppades vara garanterade 1 500 kronor är besvikna, men vi har haft individuella löner ända sedan 1986, säger Ulla Jordán.

Enligt arbetsgivaren motsvarar löneöverenskommelsen 8,5 procent. Men då ingår de 800 kronorna i kompensation för en längre veckoarbetstid. Exakta procenttal står klart först vid avstämningen i juni.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida