Nattavtal

Arbetstidsstriden på Akademiska kan få ett slut i augusti

Arbetstidsstriden på Akademiska kan få ett slut i augusti
Sommaren blir extra tuff med oron inför hösten, berättar Malin Gutentoft, sjuksköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Privat

Vårdförbundet har lämnat in ett nytt förslag om arbetstidsförkortning, nästan identiskt med det gamla nattavtalet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arbetsgivaren vill förhandla innan sommaren är slut.

14 juli 2016

Det nya förslaget ser med några justeringar ut som den uppsagda arbetstidsmodellen, som slutar att gälla den 15 september.

Ett möte för att återuppta de strandade förhandlingarna är preliminärt bokat till början av augusti, berättar Björn Eriksson, från Vårdförbundets avdelning Uppsala, som nu hoppas på en snabb lösning.

– Arbetsgivaren ser positivt på att vi vill fortsätta förhandla, men har inte sagt ja eller nej till det nya förslaget, säger han.

Långa diskussioner

Det som var ett försök att få till nya bättre villkor för vila och återhämtning på Akademiska sjukhuset i Uppsala ledde i stället till det motsatta när diskussionerna mellan fack och arbetsgivare körde fast i slutet av juni.

På akutmottagningen har de senaste veckorna präglats av oro och ilska. Sommarstress i kombination med ovisshet kring hur schemat ska se ut i höst frestar på personalen, berättar Malin Gutentoft, sjuksköterska på akutmottagningen och förtroendevald för Vårdförbundet.

En av hennes kolleger har räknat ut att den hotande arbetstidsförsämringen skulle innebära en veckas mer jobb under en tolvveckorsperiod.

– Folk vill ha kvar den gamla modellen, säger Malin Gutentoft.

Många uppsägningar

Enligt Uppsala Nya tidning har hittills 26 sjuksköterskor på sjukhuset sagt upp sig för att de inte vill jobba kvar med försämrade arbetstider. 14 av dem finns på akutmottagningen och minst hälften är riktigt erfarna sjuksköterskor.

Arbetsgivaren har valt att se massuppsägningarna som en protest för att sätta tryck på landstinget att göra förändringar i gällande avtal. Enligt reglerna på den svenska arbetsmarknaden räknas det som en otillåten stridsåtgärd, som kan ge arbetsgivaren rätt till skadestånd.

Till följd av detta skickade Vårdförbundet ut ett brev till sina medlemmar i slutet av förra veckan med en uppmaning om att inte säga upp sig bara för att sätta press på arbetsgivaren.

Det här har väckt starka reaktioner bland sjuksköterskorna som sagt upp sig, eftersom många känner att de inte har något annat val.

– De flesta vill egentligen jobba kvar. Att de sagt upp sig är en reaktion på att det blir för jobbigt utan arbetstidsförkortning, säger Malin Gutentoft.

”Heja, heja”

På sociala medier som facebook är det ingen tvekan om att sjuksköterskorna får ett starkt stöd och stor förståelse.

”Nu räcker det”, ”heja heja”, ”kämpa”, är några av uppmaningarna.

På Vårdfokus facebooksida skriver en läsare så här:

”Ta för en gångs skull hänsyn till personalen, annars har vi ingen akutmottagning snart! Vakna politiker och arbetsgivare, vakna i tid.”

Nygammalt avtal

I början av augusti kommer det att visa sig hur landstinget väljer att gå vidare, då förhandlingarna med facket återupptas.

De justeringar Vårdförbundet hoppas få igenom i det nygamla avtalet är bland annat att alla ska ha ett grundschema, så att den som till exempel blir sjukskriven ska få rätt ersättning.

Förbundet vill också att lokala schemaregler som bara gäller för vissa arbetsgrupper ska bli bilagor till avtalet och få kollektivavtalsstatus. Med det öppnas en möjlighet för facket att kunna förhandla om eventuella förändringar i framtiden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida