Uppsagt flexavtal ersatt av fast arbetstid utan självklar övertid

Vårdförbundets avdelning i Uppsala har sett sig tvungna att säga upp flextidsavtalet med landstinget. Sedan första oktober har medlemmarna fast arbetstid och arbetsgivaren har låtit hälsa att en minuts försenad ankomst ger 30 minuters löneavdrag.

11 oktober 2007

En nedstämd Agneta Wiberg, ordförande i Uppsala, berättar att det här inte enbart har blivit en strid med arbetsgivaren utan också en organisationsstrid. De medlemmar som sällan har arbetat övertid är arga över att flexavtalet har sagts upp, och en del biomedicinska analytiker har lämnat Vårdförbundet för Naturvetarförbundet.

– För oss var det omöjligt att gå med på arbetsgivarens krav därför såg vi ingen annan lösning än att säga upp avtalet, säger Agneta Wiberg.

Ingen övertid inom flextiden

Avtalet sades upp på nytt i maj sedan landstinget i slutet av förra året sagt upp alla flexavtal med hänvisning till EU lagstiftning och den nya arbetstidslagen. I april presenterades ett nytt flextidsavtal som innebar att ingen skulle få någon övertidsersättning för beordrad övertid inom flextiden.

– Arbetsgivaren hänvisade till en paragraf i allmänna bestämmelser som tolkades ordagrant, men det är skrivningar som är anpassade till administrativ personal. Som sjuksköterska kan man inte lämna en patient med hänvisning till flextiden, säger Agneta Wiberg.

Efter den tolkningen av de allmänna bestämmelserna tog Vårdförbundet i Uppsala initiativ till ytterligare förhandlingar. Men inget samförstånd nåddes och facket sa nej till det avtal som arbetsgivaren ville skulle gälla från första april.

– Vad jag vet har man inte på något annat håll i landet tolkat allmänna bestämmelser på det här viset. Nya överläggningar med arbetsgivaren har bara inneburit att de har kommit med samma förslag som tidigare.
En lösning måste hittas, säger Agneta Wiberg.

Arga medlemmar

De medlemmar som kan arbeta flextid är arga över det uppsagda avtalet, och de medlemmar som inte har samma möjlighet att utnyttja flexen straffas med en fast arbetstid utan möjlighet att kompensera en minuts försenad ankomst med en minuts övertid.

– Sedan avtalet sades upp har alla fått fast arbetstid. Enligt våra medlemmar har arbetsgivaren dessutom gjort klart att en minuts sen ankomst ger en halvtimmes löneavdrag. Och den som försöker kompensera den minuten med att arbeta en minut längre på eftermiddagen kommer troligen inte att få det som godkänt som beordrad övertid.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida