Ungas psykiska hälsa

Allt fler 11-åringar lider av psykosomatiska besvär

Allt fler 11-åringar lider av psykosomatiska besvär
Folkhälsomyndighetens undersökning visar att skolstressen och de psykosomatiska besvären ökar bland landets 11-åringar. Arkivbild: Getty Images

Folkhälsomyndigheten har undersökt skolbarns hälsovanor sedan mitten av 1980-talet. Aldrig tidigare har så många 11-åringar haft psykosomatiska besvär och aldrig har skolstressen varit så hög.

14 juni 2018

När Folkhälsomyndigheten publicerar en del av en kommande rapport om skolbarns hälsovanor visar den att andelen 11-åringar som rapporterar psykosomatiska besvär som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter har ökat de senaste åren.

Bland flickorna svarar 41 procent att de har flera av besvären, bland pojkarna är siffran 30 procent. När det gäller tonåringar mellan 13 och 15 år har undersökningarna länge visat att allt fler lider av psykosomatiska besvär.

– Vi har tidigare analyserat orsakerna till ökningen och sett att skolan är en av flera förklaringar till utvecklingen bland 13- och 15-åringar. De här resultaten visar att vi ännu inte har lyckats vända trenden, säger Petra Löfstedt, ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Läs också: Unga vill ge mer resurser till elevhälsan

Fler stressade av skolan

Undersökningen visar också att skolstressen har ökat – framför allt bland 11-åriga flickor. 10 procent var stressade över skolarbetet för 20 år sedan, i dag är den siffran 21 procent. Färre än tidigare uppger också att de trivs bra i skolan.

Läs också: Stärkt elevhälsa kan förbättra ungas psykiska hälsa

Undersökningen Skolbarns hälsovanor bygger på enkätsvar från 11-, 13- och 15-åringar. Drygt 4 000 elever från 200 skolor över hela landet har deltagit. Svarsfrekvensen har varit 47 procent, vilket är mindre än den förra datainsamlingen.

Folkhälsomyndighetens fullständiga rapport publiceras i början av 2019.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida