smittspårning

Sjuksköterska på barnmottagning hade kikhosta

Misstänkt smittspridning av kikhosta har upptäckts på en barnmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu kontaktas alla barn som sjuksköterskan vårdat.

15 december 2017

Sjuksköterskan arbetar på en mottagning där barn med sänkt immunförsvar tas om hand. Hon hade host- och förkylningsbesvär i flera veckor och i slutet av november togs ett prov som visade att hon hade antikroppar mot kikhosta och därför sannolikt hade haft sjukdomen. Däremot fanns inga bakterier kvar så hon var inte längre smittsam.

– Det innebär att de barn som ännu inte har utvecklat luftvägssymtom sannolikt inte har blivit smittade men som en försiktighetsåtgärd gör vi en smittspårning, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Alla familjer vars barn har vårdats av sjuksköterskan och som kan ha utsatts för smitta har kontaktats. Det handlar om 146 barn varav sju är under ett halvår gamla. Inget barn har haft symtom på kikhosta, men de minsta barnen har fått antibiotika i förebyggande syfte.

Personalen på barnmottagningen genomgår provtagning och barnakutmottagningarna i Lund och Malmö har uppmanats att vara extra vaksamma på kikhosta.

Händelsen utreds inför en eventuell anmälan enligt lex Maria.

– Vår utredning får visa om vi behöver förändra rutiner eller vidta åtgärder för att minska risken för att sådant här ska kunna hända, säger chefläkare Marie Ekberg.

Kikhosta

Kikhosta orsakas av en bakterie som sprids vid hostattacker.

Smittsamheten minskar successivt, men kan förekomma upp till 6 veckor efter sjukdomsdebut.

Sjukdomen är farlig för spädbarn.

Hos vuxna liknar sjukdomen en långvarig övre luftvägsinfektion med intensiv rethosta.

Ett effektivt vaccin finns som ingår i grundvaccinationsprogrammet. Ovaccinerade barn under ett år (speciellt viktigt under första halvåret) som utsätts för smitta bör ges antibiotika i förebyggande syfte. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida