Forskning

Tarmsjukdom i barndomen ökar risken för cancer

Barn som insjuknar i ulcerös kolit eller Crohns sjukdom löper en ökad risk att få cancer. Både under barndomen och senare i livet visar en studie från Karolinska institutet i Solna.

21 september 2017

Det är sedan tidigare känt att vuxna med inflammatoriska tarmsjukdomar löper en ökad risk för tarmcancer. Hur denna risk ser ut för dem som tidigt i livet insjuknat i ulcerös kolit eller Crohns sjukdom är inte studerat tidigare.

Forskare vid Karolinska institutet har därför med hjälp av information från svenska patienter jämfört cancerförekomsten hos drygt 9 400 personer som fått diagnosen inflammatorisk sjukdom som barn med cancerförekomsten hos nära 93 000 personer i befolkningen.

Fördubblad risk

Resultaten visar att de som insjuknat i ulcerös kolit eller Crohns sjukdom före 18 års ålder löper en fördubblad risk att få cancer jämfört med personer utan en inflammatorisk tarmsjukdom. Risken är ökad såväl under barndomen som senare i livet.

Den största riskökningen sågs för tarmcancer, men risken var även förhöjd för vissa former av blodcancer och hudcancer.

Viktigt hålla koll

Forskarna påpekar dock att det handlar om om relativa skillnader i risk. De flesta unga får inte cancer och vissa av dessa cancerformer är extremt ovanliga.

– Men det är sannolikt viktigt för individer som får sin inflammatoriska tarmsjukdom i barndomen att vara noga med att gå på de undersökningar de kallas till. Särskilt individer som har andra starka riskfaktorer för cancer, som exempelvis ärftlighet för tidig cancer i familjen, säger barnläkaren Ola Olén som lett studien i ett pressmeddelande.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida