Tre miljoner barn dör av undermålig mödravård

Cirka 3 miljoner nyfödda dör som en direkt följd av komplikationer hos mamman vid graviditet och förlossning, visar ny forskning från Karolinska institutet som presenterades på konferensen Women Deliver i London i dag.

– Det är fler döda än i de två globala infektionssjukdomarna malaria och tuberkulos tillsammans, säger Staffan Bergström, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm.

Det är tre dominerande dödsorsaker hos barnen som är direkt kopplade till undermålig vård av sjuka mödrar: för tidig födsel, infektioner överförda från mamman under graviditeten och kvävning på grund av bristande förlossningsvård.

Vid millennieskiftet satte FN upp som mål att sänka mödradödligheten i världen med 75 procent till 2015. Men den ligger fortfarande på en hög och oförändrad nivå i Afrika och i vissa länder stiger den.

Antalet mödradödsfall i världen beräknas till mellan 500 000 och 600 000 per år. Nittionio procent av dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer.

– Att korttidsutbilda personal som kan utföra kirurgiska ingrepp är ett kostnadseffektivt sätt att lösa bristen på hälsoarbetare i dessa länder, säger Staffan Bergström.

 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida