vårdnära service

Sjuksköterskor i norr nöjda med servicepersonal

Sjuksköterskor i norr nöjda med servicepersonal
Sjuksköterskan Agneta Sandström på Sunderby sjukhus i Norrbotten. Bild: Privat

Vissa var skeptiska i början. Men nu hurrar sjuksköterskorna på Sunderby och Kalix sjukhus över att ny vårdnära personal sköter städning, köket och transporter. Men här har det inte heller inneburit att sjuksköterskorna behövt bli färre.

Numera behöver sjuksköterskan Agneta Sandström inte lämna sina patienter för att springa med prover till labbet eller hämta läkemedel på en annan avdelning. Det ber hon istället den vårdnära personalen om. Likaså sköter de kök, städning och transporterar patienter.

På akutvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus i Norrbotten är det ständigt högt tempo. Tidigare hjälptes sjuksköterskor och undersköterskor åt att städa ur rum och sängar och bädda nytt.

– Jag vet inte om det var undersköterskornas arbetsuppgift lite mer. Det spelade ingen roll eftersom vi snabbt måste få platserna färdiga för nya patienter som väntade. Då kunde jag inte vänta på att undersköterskor hade tid att bädda, säger Agneta Sandström.

Tid att förklara för patienten

Idag har hon helt lämnat över sådana arbetsuppgifter till den vårdnära personalen, som de utan vårdutbildning kallas här i Norrbotten.

– Jag är jättepositiv till vårt nya arbetssätt. Det gör att jag får mer tid att hinna med mina sjuksköterskeuppgifter, som att smärtlindra, stötta och förklara undersökningar och behandlingar för patienterna, säger hon.

Som Vårdfokus rapporterat om flera gånger de senaste veckorna pågår i många landsting en förskjutning av arbetsuppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor och från undersköterskor till nyanställd servicepersonal. I Skåne är det förknippat med att antalet sjukskötersketjänster ska minska.

Så är det inte planerat i Norrbotten enligt HR-direktören Ulrika Sundquist.

– Vi har varken minskat antalet sjuksköterskor eller undersköterskor, men hoppas kunna få ner övertid och behov av inhyrd bemanning.

Finansieringen till den extra personalen har Norrbotten hittills fått från EU-medel. Pengarna ska bidra till jämställdhet, tillgänglighet och mångfald inom vården.

På alla avdelningar i Kalix

På Kalix sjukhus jobbar sjuksköterskan Camilla Engström Degerlund, som också är med i styrelsen för Vårdförbundet i Norrbotten. I Kalix har de infört vårdnära personal på alla avdelningar. Camilla Engström Degerlund var skeptisk från början men tycker nu att det fungerar bättre än innan.

– Det frigör tid för mig som sjuksköterska att kunna hinna med de arbetsuppgifter som ingen annan kan göra. Det är bra att de som har utbildning för städning och hygien i köket sköter det i stället för att alla gör det, säger hon.

Vårdförbundet i Norrbotten är positiva till att rätt person gör rätt sak.

Minns inte när hon bäddade senast

Camilla Engström Degerlund tar utskrivningen som ett exempel på hur vårdnära personal underlättar för henne.

– Då behöver jag fokusera på att informera och svara på patientens frågor, samordning så att hemtjänst eller anhöriga sluter upp hemma, att patienten får med sig en korrekt läkemedelslista. Sen ska jag skriva en epikris, säger hon.

Förut kunde hon fastna med städning samtidigt. Men nu minns hon inte när hon bäddade en säng senast.

På Kalix sjukhus har inga tjänster för sjuksköterskor tagits bort.

– Vi har blivit färre – men inte på grund av det här projektet, utan för att tjänsterna inte kan tillsättas för att arbetsgivaren ger för dåliga villkor, säger Camilla Engström Degerlund.

Använda kompetensen rätt

Enligt HR-direktören Ulrika Sundquist är den vårdnära personalen här för att stanna även när EU-pengarna är slut.

– För att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att vi använder kompetens rätt och utvecklar våra arbetssätt. Det behövs för att klara den demografiska utmaning som vi Norrbotten står inför. Den vårdnära personalen gör det möjligt för personer utan vårdutbildning att arbeta inom hälso- och sjukvården, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör.

Men hur det ska finansieras efter EU-projektet tar slut vid årsskiftet är oklart.

– En förutsättning för är att den vårdnära personalen ska kunna stanna är att de integreras i den ordinarie bemanningsmixen, det arbetet pågår, svarar hon i mejl.

I Norrbotten finns inget politiskt beslut om att systematiskt förändra bemanningsmixen till färre sjuksköterskor, som i Region Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida