Flyktingar

Snabbare validering av utländsk utbildning utreds

Snabbare validering av utländsk utbildning utreds
Nyligen tog Socialstyrelsen initiativ för att göra det möjligt för alla med legitimation i vårdyrken att få göra kunskapsprov. Foto: Mostphotos

Nya sätt behövs för att bedöma kompetens hos personer som saknar fullständiga dokument av sin utländska utbildning. Regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utreda hur.

24 november 2015

Uppdraget är att utreda hur en försöksverksamhet med validering inom högskolan och yrkeshögskolan ska utformas. Försöket ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation av sin utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning. Den gäller också de som inte har en avslutad eftergymnasial utbildning.

– De som kommer hit bär med sig värdefull kompetens som vi måste ta tillvara, både för deras skull och samhällets. Idag ser vi en stor brist på bland annat lärare och sjuksköterskor. Det vore slöseri om folk då inte fick gå klart sin utbildning eller få den validerad, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S).

Modell för alla

Fler ska kunna få sina kvalifikationer erkända snabbare för att kunna bli antagna till fortsatt utbildning eller etablera sig på arbetsmarknaden. Modellen ska kunna användas av alla som behöver få utbildning eller annan kompetens bedömd.

UHR:s förslag ska vara klart så att försöksverksamhet kan inledas 2016 och avslutas 2020. Utredningen görs i nära samarbete med universitet och högskolor, samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Regeringen har sedan tidigare satsat 65 miljoner kronor på att Socialstyrelsen ska korta handläggningstiderna och bygga ut möjligheterna att göra kunskapsprov. Socialstyrelsen vill att alla med legitimationsyrken i vården ska kunna få göra prov för att visa sina kunskaper. Proven ska kombineras med kortare praktik.

Myndigheten har skickat ut en förfrågan till universitet och högskolor om vilka som kan och vill delta.

Hitta säkert system

– Det är inte samma sak som regeringen ska låta utreda. Utan för vår del handlar det om de som har dokumentation på sin utbildning, säger Pernilla Ek, chef på Socialstyrelsens enhet för behörighet.

Men i och med att situationen för flyktingarna förvärrats och vissa sökande inte fått med sig sina intyg på flykten, diskuteras även på Socialstyrelsen hur exempelvis sjuksköterskor ska kunna visa att de är utbildade och har rätt kompetens.

– Ett tidigt kunskapsprov skulle kunna vara en möjlighet. Vi vill hitta ett system som inte är ett hinder för de sökande och som inte tvingar dem att skaffa falska dokument, säger Pernilla Ek.

Prov och praktik

Nu ska Socialstyrelsen avvakta Universitets- och högskolerådets utredning.

– Vi ska inte arbeta dubbelt. Vi anser att hela prövningen borde ske i högskolans värld, men vi är inte där än. Första steget är att få till en bättre process med kunskapsprov och praktik, säger Pernilla Ek.

Idag handlägger Socialstyrelsen ärenden inkomna i februari i år för sjuksköterskor. För läkare med specialistkompetens utreds ärenden från augusti 2014.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida