Ekonomi

Stor ökning av administratörer – trots landstingets sparkrav

Stor ökning av administratörer – trots landstingets sparkrav
Landstinget i Värmland måste spara på vården. De senaste åren är det den administrativa personalen som man låtit växa. Arkivbild: Mostphotos

Värmlandslandstinget måste spara, trots det har antalet handläggare ökat med 30 procent de senaste fem åren.

26 oktober 2015

När Nya Wermlands-Tidningen kartlägger landstingets organisation visar det sig att hela personalstyrkan har ökat med 400 personer de senaste fem åren. Den administrativa personalen har ökat med 15 procent, medan sjuksköterskegruppen under samma tid har ökat med 3 procent.

Allra mest har gruppen handläggare ökat – med hela 3o procent. Antalet anställda som sysslar med verksamhetsplanering har till exempel gått från 69 till 94 personer.

När tidningen har ställt frågor om de administrativa tjänsterna säger flera personer att det är rena ”låtsastjänsterna”. Och detta samtidigt som landstinget i Värmland aviserar att pengar måste sparas och personalstyrkan därmed minskas. 300 heltidstjänsters ska bort.

Kritiska politiker

Politikerna i landstingets oppositionspartier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har reagerat på uppgifterna och är särskilt kritiska till att resurser går till administration i stället för till det vårdnära arbetet.

Det socialdemokratiska landstingsrådet, Ulric Andersson, säger till tidningen många medarbetare som tidigare har arbetat i vården nu är avdelade för att jobba i olika projekt. Det anser han inte att landstinget har råd med.

– Vi måste prioritera det som är vår kärnverksamhet just nu för att få stopp på den akuta situationen, säger han i artikeln.

Vårdförbundet reagerar

Även Vårdförbundet i Värmland reagerar på uppgifterna och har tagit upp saken på ett möte om kommande nedskärningar med landstinget under dagen.

– När vi ställer frågor om uppgifterna från medierna här i Värmland skyller landstingets ledning ifrån sig med att siffror och statistik kan användas lite hur som helst, säger vice ordföranden Ann-Britt Jonsson till Vårdfokus.

Hon säger också att de i Vårdförbundet inte är speciellt förvånade över uppgifterna om den stora ökningen av administrativ personal.

– Det är väl känt här att många chefer som har avslutat sitt chefsuppdrag övergår till att tjänstgöra på landstingets kansli. Vi har sett hur den typen av tjänster har ökat.

Administrativa bördan ökar

Och ordföranden i Värmland, Eva Strandh, lägger till att hon befarar att tiden för det vårdnära arbetet har minskat ännu mer än vad som framkommer av artikeln i Nya Wermanlands-tidningen.

– Räknar man in att den vårdnära personalen lägger ner allt mer av sin tid på administrativa arbetsuppgifter i stället för på patientarbete tror jag tyvärr att det blir effekten, säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida