Villkoren för inhyrda sjuksköterskor kan skärpas

Villkoren för inhyrda sjuksköterskor kan skärpas
Inhyrda sjuksköterskor från andra länder ska ha samma villkor som deras kolleger i Sverige, anser facket. Arkivbild: Mostphotos

EU-kritik mot svensk lag som hindrar facket att kämpa för lika villkor för utländsk arbetskraft.

Vårdfokus har tidigare berättat om det nya bemanningsföretaget ”Orange personal”, som rekryterar sjuksköterskor från Lettland, Litauen och Ungern till jobb i Sverige. Upplägget är nytt för vården, men känns igen från byggbranschen där det finns många utländska arbetare med sämre villkor.

– Kostnader hålls nere när skillnader i olika länders regelverk utnyttjas. Det ger osund konkurrens som på sikt kan göra arbetsgivare mindre villiga att teckna dyra kollektivavtal. De gränsöverskridande företagen är också svåra att kontrollera, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Inget svenskt kollektivavtal

Orange personal har inget svenskt kollektivavtal för sina hyrsjuksköterskor och betalar försäkringar och sociala avgifter i Litauen. Men så länge sjuksköterskornas arbetstider och löner motsvarar svenska miniminivåer följs svensk lag.

Men nyligen kritiserade ett av Europarådets organ den svenska lagen för att den hindrar facket från att kräva lika villkor för utländsk arbetskraft.

Lagen ska utredas

Riksdagen har tvingat regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning som kan komma att föreslå lagändringar, berättar Samuel Engblom. Dessutom har EU-kommissionen erkänt problem med den fria rörligheten och vill göra det lättare att granska gränsöverskridande företag.

– Det är bra att folk från andra länder vill jobba i Sverige. Men vi måste se till att likabehandling råder, säger Samuel Engblom.

Socialdemokraterna vill ha skärpning

I veckan presenterade också Socialdemokraterna och LO ett gemensamt förslag om ”ordningsregler för svensk arbetsmarknad”. I ett tiopunktsprogram kräver de en rad åtgärder som gäller villkoren för inhyrd arbetskraft.

Oavsett var ett företag är registrerat eller varifrån personalen kommer så ska svenska kollektivavtal gälla för lön och andra villkor.

Dessutom vill (S) och LO att lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov.

Bemanningsbranschen riktar skarp kritik mot förslaget och menar att det skulle undanröja tryggheten för de bemanningsanställda om det inte skulle vara tillåtet med längre uppdrag. Av korta uppdrag följer korta anställningar och med Socialdemokraternas politik blir bemanningsbranschen en påhuggsbransch utan trygghet för de anställda, anser bemanningsföretagen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida