Multiresistens

Var tionde patient bär resistenta bakterier

Var tionde patient bär resistenta bakterier
Fler patienter än forskarna trodde bar på resistenta bakterier redan vid ankomsten till fyra tyska sjukhus. Bild: Mostphotos

Redan vid inskrivningen på sjukhus har nästan tio procent av patienterna resistenta bakterier i tarmfloran. Det visar den hittills största europeiska studien inom området.

23 augusti 2016

Var tionde patient tar med sig resistenta tarmbakterier till akutsjukvården vid ankomst. Det visar en studie av tyska forskare från Kölns universitet. De har tagit avföringsprover och rektala odlingsprover från 4 376 patienter, den största europeiska studien hittills av resistenta tarmbakteriers förekomst.

Spridningen var större än förväntat. Nästan tio procent hade ESBL-bärande bakterier i tarmen, främst e.coli.

Försvar mot antibiotika

ESBL och den ännu mer fruktade ESBL carba är tarmbakterier med speciella enzym som försvarar bakterien och gör den resistent mot olika antibiotika. Dessa bakterier orsakar svåra urinvägsinfektioner, lunginflammationer och blodförgiftningar.

Bakterier med ESBL är resistenta mot den vanligaste behandlingsformen av antibiotika, cefalosporiner. För behandling krävs tyngre antibiotika, de så kallade karbapenemerna.

Men tarmbakterier har utvecklat resistens även mot den typen av antibiotika med hjälp av enzymet ESBL carba. ESBL carba anses som ett av de största hoten mot den moderna sjukvården, då vanliga infektioner orsakade av dessa kan bli nästan omöjliga att behandla med antibiotika.

Resor riskfaktor

I den aktuella tyska studien bar fem av de undersökta patienterna på ESBL carba vid inskrivningen.

Patienterna i studien svarade också på en enkät om de tidigare vårdats på sjukhus och livsstilsfrågor. Resultatet visade att de som tidigare varit bärare av resistenta bakterier, hade behandlats med antibiotika, eller rest utanför Europa, hade ökad risk att få resistenta bakterier i tarmen.

Dr Axel Hamprecht, en av de ledande forskarna, säger att de häpnat över resultaten, i en kommentar till Nursing Times. Han lyfter fram att nya metoder behöver utvecklas för att stoppa spridningen av de resistenta bakterierna.

– När det rör sig om så många människor som är berörda, fungerar inte längre strategin att isolera patienter på sjukhusen.

Bättre hygienrutiner

Han menar också att hygienrutinerna på sjukhus måste bli bättre, antibiotika användas på ett bättre sätt, som att minska förskrivningen när den inte är rätt, och öka kunskapen hos kliniskt verksamma.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of antimicrobial chemotherapy.

I Sverige gjordes en liknande studie som publicerades 2010. Då var fem procent av de undersökta ESBL-bärare.

Fakta

  • I studien undersöktes förekomsten av 3GCREB, third-generation cephalosporin-resistant enterobacteriaceae, som orsakas av ESBL-produktion. Här beskrivs det förenklat beskrivet som ESBL.
  • Sverige har hittills få fall av ESBL carba, men antalet har fördubblats de senaste åren och 2015 upptäcktes 115 bärare i svensk sjukvård. Till och med juli i år har 65 fall rapporterats. (Folkhälsomyndigheten).

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida